Wyniki XII Edycji konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”

XII Edycja konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” zorganizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość przy współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych została rozstrzygnięta. Konkurs Patronatem Honorowym objęli Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – JE ks. bp dr Marian Rojek oraz Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk.
Do konkursu przystąpiło łącznie 17 uczestników reprezentujących 12 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski), w tym 11 szkół podstawowych i 1 ponadpodstawowa, tj.: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zamościu, Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Hubinku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Tarnoszynie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Goraju,  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu.
Dnia 7.05.2021 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zebrała się komisja XII edycji konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” w składzie:
Przewodniczący komisji:
Bogdan Leszczuk – nauczyciel konsultant z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu
Członkowie:
Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu
Dorota Kurzyńska – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu
Waldemar Wolanin – nauczyciel z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu
Jerzy Blicharz – członek ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Biłgoraju
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce
 – JAKUB KRAWCZYK uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
II miejsce
 –  SZYMON DROZD  uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zamościu
II miejsce
 – HANNA DWORZYCKA  uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
III miejsce
 – BARBARA PUPIEC  uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
III miejsce
 – KINGA ROSIŃSKA uczennica Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
Wyróżnienia:
JULIA SIEMIONKO – uczennica Szkoły Podstawowej w Pasiekach
ALEKSANDRA WRONA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku
KAROL MACIOCHA – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
AGATA MALICKA – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
KAROLINA JONAK – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
MATEUSZ BARDEGA – uczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie
KACPER KOLBUCH – uczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie
GABRIELA BEDNARCZYK – uczennica Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu
ALEKSANDRA SPASOWICZ – uczennica Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu
SZYMON ŚLICZNIAK –  uczeń Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Goraju
MICHAŁ MALEC – uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu
W kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce
 – JULIA MALEC uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu ufundował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.
Laureaci poszczególnych miejsc otrzymają:
I miejsce – Aparat Instax Mini 9 + instax mini 4×10 + mini statyw;
II miejsce – Kamera sportowa;
III miejsce –Smartwatch;
Wyróżnienia – Pendrive
Ponadto każdy z uczestników, jak również opiekunowie, dyrekcja szkół, członkowie komisji konkursowej otrzymają od organizatora pamiątkowe dyplomy.
Uroczysty finał tegorocznej edycji konkursu tj. ogłoszenie jego wyników i wręczenie nagród zaplanowany jest na 11 czerwca br. (piątek). Szczegóły dotyczące finału podane zostaną wkrótce.
Jednocześnie kierujemy serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników oraz osób wspierających konkurs za to, że – niezależnie od tego co dzieje się wokół – podjęli trud pracy w słusznej sprawie tj. na rzecz zachowania pamięci o historii naszego narodu i bohaterskich czynach naszych przodków. Dziękujemy również Rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci. Liczymy na Waszą obecność i zaangażowanie podczas następnych konkursów.
tekst nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top