Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Kazimierzu Dolnym

Na terenie zabytkowego Zamku w Kazimierzu Dolnym odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie. W tej urokliwej scenerii nasi funkcjonariusze otrzymali podziękowania za trudną i pełną poświęcenia służbę, czego wyrazem były odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. Życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji złożyli parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe oraz przedstawiciele współpracujących z Policją służb i instytucji.

Lipiec to dla polskich policjantów miesiąc szczególny, ponieważ w tym czasie przypada Święto Policji. To doskonała okazja do złożenia podziękowań funkcjonariuszom i pracownikom naszej formacji za ich służbę oraz pracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Tradycyjnie z okazji Święta Policji na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz pod tablicą upamiętniającą poległych i pomordowanych policjantów II Rzeczypospolitej oraz pod tablicą upamiętniającą patrona lubelskiego garnizonu Policji – insp. Tadeusza Tomanowskiego. Hołd oddał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego nadkomisarz Andrzej Wójcik.

Tegoroczne obchody 104. rocznicy powołania Policji Państwowej odbyły się w wyjątkowym miejscu – w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Tam uroczystości zainaugurowała msza święta, którą w Kościele farnym św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji celebrował Metropolita Lubelski Jego Ekscelencja ks. Abp. Stanisław Budzik w asyście policyjnych kapelanów.

o mszy obchody przeniosły się do ruin kazimierskiego Zespołu Zamkowego, gdzie w malowniczej scenerii tego zabytku odbył się uroczysty apel. Wzięła w nim udział kadra kierownicza lubelskiego garnizonu, policjanci i pracownicy policji, parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, delegacje związków zawodowych oraz policyjni emeryci i rodziny naszych funkcjonariuszy.

Wojewódzkie obchody Święta Policji zaszczycili swoją obecnością m.in: –  Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Komendant Główny Policji.

Obchody rozpoczęły się złożeniem meldunku  Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości. Po odegranym hymnie Rzeczypospolitej Polskiej uczczono minutą ciszy pamięć o poległych funkcjonariuszach Polskiej Policji i wszystkich funkcjonariuszach, którzy zginęli na służbie.

Następnie  głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki, który dziękując policjantom i pracownikom lubelskiego garnizonu powiedział: „…W tym dniu chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, pogratulować odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym za olbrzymi trud ale również profesjonalizm, zaangażowanie i wielkie poczucie odpowiedzialności. Życzę Wam dumy z tego, że nosicie ten mundur…”.  Komendant przekazał także życzenia rodzinom i bliskim funkcjonariuszy, którzy najlepiej wiedzą, ile poświęceń wymaga nasza służba.

Szef lubelskiego garnizonu podziękował również przedstawicielom władz wojewódzkich i samorządowych za współpracę,  dzięki której jej efekty są widoczne na wielu płaszczyznach m.in. przy odtwarzaniu nowych posterunków.

Święto Policji to okazja, by uhonorować tych, którzy na co dzień podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa, dlatego ważnym punktem dzisiejszego wydarzenia było wręczenie medali resortowych wyróżniającym się policjantom i pracownikom lubelskiej Policji, a także aktów mianowania na wyższe stopie służbowe. Odznaczenia wręczył policjantom Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Paweł Dobrodziej w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Artura Bieleckiego oraz Wicewojewody Lubelskiego Pana Bolesława Gzika.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadano funkcjonariuszom odznaki Zasłużony Policjant. Złotą odznaką wyróżniono 2 funkcjonariuszy, srebrną otrzymało 12 policjantów, natomiast brązową odznakę nadano 47 mundurowym.

Wyrazem wdzięczności i docenienia za profesjonalizm, zaangażowanie i codzienne wspieranie funkcjonariuszy Policji są medale Za Zasługi dla Policji. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w naszym garnizonie przyznano dwa brązowe medale. Otrzymały je Pani Joanna Poziomkowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie oraz Pani Maria Milanowska – starszy specjalista Sekcji Kwatermistrzowskiej Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie.

Z okazji Święta Policji awanse na wyższe stopnie otrzymało w lubelskim garnizonie Policji łącznie 1062 funkcjonariuszy. Na stopnie w korpusie oficerów młodszych Policji mianowano 67 policjantów, w korpusie aspirantów Policji – 463 policjantów, w korpusie podoficerów Policji – 356 funkcjonariuszy, natomiast w korpusie szeregowych Policji – awansowało 176 mundurowych.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie okolicznościowych tablic pamiątkowych, które z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Artura Bieleckiego otrzymali: Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski oraz Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny Pan Artur Pomianowski.

Następnie  przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej nawiązując do 104 rocznicy powołania Policji Państwowej powiedział: „…Święto Policji, to jest właśnie ten czas, abyśmy upamiętniali historię Naszej formacji. To jest czas, byśmy pamiętali o Naszych koleżankach i kolegach, którzy uczyli nas tego pięknego, ale i trudnego zawodu. To jest przede wszystkim czas, żeby docenić tych, którzy historię tej formacji tworzą tu i teraz. Tych, którzy z tą formacją związali się rotą ślubowania…”.

Głos zabrał również Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek: ,,…Dziękuję za służbę pełną poświęcenia na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego, które jest jednym z najbezpieczniejszych regionów. Jest to zasługa funkcjonariuszy garnizonu lubelskiego i jego kierownictwa…”.

Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik w swoim wystąpieniu zaakcentował, że dzisiejsza uroczystość to oprócz 104 rocznicy powołania polskiej Policji „… dzień w którym należy podziękować za Waszą pracę i służbę, która wymaga bezwzględnej dyspozycyjności…”

Dzisiejsze obchody uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod przewodnictwem Tamburmajora – asp. Kamila Markiela.

Po zakończonych uroczystościach w malowniczej scenerii kazimierskiego Rynku Małego przygotowano policyjny piknik. Można było obejrzeć m.in. wyposażenie i sprzęt wykorzystywany podczas codziennej służby: radiowozy oznakowane z napędem hybrydowym oraz elektrycznym, sprzęt wykorzystywany przez policjantów z laboratorium kryminalistycznego czy uzbrojenie policyjnych kontrterrorystów. Dla najmłodszych policjanci z drogówki zorganizowali miasteczko edukacyjne, gdzie uczyli zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Atrakcje umilały policyjne maskotki lubelskiego garnizonu. Kolejną atrakcją były również multimedialne gogle z materiałami przygotowanymi w technologii wirtualnej rzeczywistości CR zaprezentowane przez policjantów z wydziału kadr i szkolenia.

źródło: KWP Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top