Wojewoda z Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny

– Jestem wzruszony odznaczeniem orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdalen nadanym przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Kościoła Prawosławnego. Bardzo dziękuję metropolicie Sawie, arcybiskupowi Ablowi i całej społeczności prawosławnej– powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podczas uroczystego wręczenia wyróżnienia w katedrze prawosławnej  Przemienienia Pańskiego przy ul. Ruskiej Lublinie.

– To wielka radość, że możemy tutaj być razem z naszymi siostrami braćmi prawosławnymi. Przyjaźń księdza arcybiskupa Abla jest dla nas najwyższym honorem. Myślę, że nasza jedność będzie się potęgowała w najbliższej przyszłości– mówił wojewoda.

Odznaczenia wręczono także prof. Elżbiecie Starosławskiej, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Bartoszowi Rybakowi, pełnomocnikowi wojewody lubelskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Polonią.

To są bardzo ważne wyróżnienia – podkreślił prawosławny arcybiskup lubelsko-chełmski Abel. – Chcemy te osoby uhonorować za aktywność i otwartość.

Order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny to zaszczytne i zarazem najwyższe odznaczenie nadawane przez sobór biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, najwyższy organ Cerkwi prawosławnej w Polsce.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii przy cerkwi katedralnej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, uczestnika aktu podpisania Unii Lubelskiej, fundatora lubelskiej katedry prawosławnej.

Wmurowanie tablicy i wręczenie orderów były częścią festiwalu Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina. Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody 450-lecia Unii Lubelskiej.

źródło: lublin.uw.gov.p

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top