Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ Wójt Ryszard Gliwiński przyznał dotację w kwocie 200 000,00 zł dla stowarzyszenia

W dniu 01 lutego 2020 roku tym razem w świetlicy wiejskiej w Białowoli odbyło się  Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+

Przypominamy Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ relizuje zadanie pod nazwą  WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEII SAMORZĄDOWEJ POPRZEZ WDRAŻANIE PROGRAMU POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ.

Na ralizację tego zadania wójt Ryszard Gliwiński udzielił dotacji w kwocie 200 000,00 zł dla  Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. na rok 2020.  W dniu 09 stycznia została zawarta umowa nr 6/20.

 

 

Wybrano Zarząd w składzie:

Prezes Agata Piwko
W- ce Prezes Elżbieta Hrabowska
Skarbnik Jolanta Zakrzewska
Sekretarz Maria Juszczak- Sowińska
Elżbieta Burcan
Zofia Tłuczkiewicz
Teresa Kostur
Małgorzata Kłonica- Wolańczyk
Małgorzata Węgrzyn
Bożena Kawala

 

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Sereda
Anna Zgnilec
Wanda Szpuga
Małgorzata Szatraj

Po wyborze zarżądu  Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ odbyła się część artystyczna.

Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kobiet-na-rzecz-promocji-i-rozwoju-%C5%9Brodowisk-lokalnych-28-1176409512393030/?epa=SEARCH_BOX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top