Sesja rady Gminy Zamość w miłosnej atmosferze

W dniu 27 grudnia 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Zawadzie odbyła się sesja Rady Gminy Zamość. Było to ostatnie w tym roku spotkanie władz samorządowych, podczas którego m.in. podjęto uchwałę w  sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2024 rok .

Za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej głosowało 18 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Tak samo radni zagłosowali w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2024 r.

Po merytorycznych obradach miało miejsce spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli m.in.: radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy.

Przebieg sesji :

7 m 40 s  – Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy z poprzedniej sesji. Wniosek radnego o uzupełnienie. Przewodniczący Radny Gminy Zamość radny Piotr Koczułap  stwierdza, ” To gdzieś tam uciekło ” przegłosujmy a później to się uzupełni.

2 godz. 39 m. 44 s – Wnioski radnych. Oświadczenie radnego K. Kitki i przekazanie przewodniczącemu dokumentu.

2 godz. 40 m. 25 s – Wójt o odnalezionej korespondencji

2 godz. 42 m. 27 s –  Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości. Polityczne wystąpienie ( stwierdzenie wójta ) mieszkańca. Pytania do przewodniczącego bez odpowiedzi. Skarga na wójta oraz wniosek o rzetelne i dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym dokumentowanie przebiegu sesji Rady Gminy Zamość.

2 godz. 58 m. 50 s – wystąpienie wójta o ocena wystąpienia mieszkańca. ” Jaki cel mają Pana wystąpienia polityczne ” to jedna z tez wójta.

3 godz. 13 m. 10 s –  wystąpienie radnego Mirosława Kołtuna i wspomnienia lat 60 – tych ubiegłego wieku.

3 godz. 15 m. 08 s – wystąpienie radnego Krzysztofa Ostasza w odniesieniu do pytań mieszkańca.

3 godz. 16 m. 32 s – wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy radnego Piotra Koczułap, który uzależnił udzielenie odpowiedzi na pytania mieszkańca od zadanych pytań mieszkańcowi.

Materiał filmowy z przebiegu sesji Rady Gminy Zamość:

 

 

źródło: nagranie i foto – UG Zamość

 

 

 

Komentarze do: “Sesja rady Gminy Zamość w miłosnej atmosferze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top