Powołanie Uniwersytetu Powszechnego w Bondyrzu

W dniu 6 października   2018 r. przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowe  w Bondyrzu uroczyście zainaugurowano działalność Uniwersytetu Powszechnego. Wykład inauguracyjny „Ignacy Jan Paderewski – Ojciec niepodległości Polski” wygłosił ks. prof. zw. Tadeusz Guz. 

Uniwersytet jest ośrodkiem szerzenia oświaty, dostępnej dla wszystkich mieszkańców regionu bez względu na wiek i wykształcenie. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Jest on zorganizowany na podobieństwo tradycyjnego uniwersytetu, a więc posiada władze, kadrę wykładowców, regulamin, słuchaczy itp. elementy. Oczywiście jest nieformalnym ośrodkiem edukacyjnym, którego zasady funkcjonowania i program są wynikiem założeń projektowych, które Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość przyjął wobec stwierdzonych problemów społecznych. Istotnym jest miejsce, w którym został on zorganizowany, a wiec budynek Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. Śmiało można je nazwać zamojską Redutą Ordona, ośrodkiem pielęgnującym pamięć narodową, który przez lata – działając od 1972 r. – oparł się komunistycznej władzy a został stworzony przez żołnierza AK-WIN śp. Jana Sitka.

Projekt w pewnym stopniu jest kontynuacją dzieła założyciela Muzeum, pracy władz naszego Związku, których celem było zachowanie w pamięci o kolegach, współtowarzyszach broni, pielęgnowanie wartości, które przyświecały żołnierzom AK w walce z okupantem niemieckim i późniejszą władzą komunistyczną. Wartości te, zapisane w statucie działającego w wolnej Polsce ŚZŻAK stanowią podstawę działań projektowych. Umiłowanie Ojczyzny, troska o dobro wspólne i odpowiedzialność za przyszłe losy Rzeczpospolitej są podstawowym czynnikiem motywującym nasze działania. Nie bez znaczenia jest przypadający w bieżącym roku Jubileusz 100-lecia odzyskania Niepodległości. Utworzenie Uniwersytetu Powszechnego w Bondyrzu będzie swego rodzaju żywym pomnikiem i sposobem uczczenia tego Jubileuszu. Lokalizacja Uniwersytetu w małej miejscowości na Roztoczu, w miejscu szczególnym ze względu na jego historię, stwarza możliwość poznania miejsc ważnych dla naszej Niepodległości, zachowania pamięci o lokalnych bohaterach. Różnotematyczne wykłady, kursy w tematach znajdujących praktyczne zastosowanie, możliwość rozwoju osobistego, poznanie historii lokalnej, wreszcie ciekawe spędzenie wolnego czasu, wszystko to ma istotne znaczenie dla społeczności lokalnej, która często z powodów materialnych  jak również braku odpowiedniej oferty w miejscu zamieszkania jest pozbawiana dostępu do szeroko pojętej edukacji i kultury.

Plan wykładów uniwersyteckich obejmuje kilka przedmiotów, których dobór wynika ze stwierdzonych problemów społecznych. Wiodącym kierunkiem jest historia Zamojszczyzny, głównie II wojny światowej i okresu powojennego ze szczególnym uwzględnieniem mało upowszechnionych tematów dotyczących bohaterskich czynów żołnierzy Niezłomnych oraz o ochotników walczących w obronie Ojczyzny w czasie Powstania Zamojskiego. Kolejnymi przedmiotami, tematami wykładów będzie promocja zdrowia, ekologia, wychowanie obywatelskie, bezpieczeństwo i ratownictwo. Oprócz wykładów teoretycznych, zaplanowane są również ćwiczenia praktyczne. Tak szerokie spectrum tematów będzie możliwe do zrealizowania dzięki dobranej kadrze wykładowców, którą stanowić będą w większości specjaliści i pasjonaci poszczególnych dziedzin m.in. historyk, lekarz, leśnik. Dodatkowo planujemy, iż część wykładów poprowadzą inni wybitni naukowcy, wykładowcy akademiccy dysponujący ogromną wiedzą z w/w dziedzin nauki.

Okres funkcjonowania Uniwersytetu w okresie realizacji projektu obejmie 3 semestry mieszczące się w okresie od 1 września 2018 r. do 20 grudnia 2019 r. Formą planowanej działalności Uniwersytetu będą także skierowane do młodzieży szkolnej wykłady historyczne, które wykorzystują nowoczesne formy przekazu informacji historycznej, takie jak prezentacje multimedialne, e-booki, aplikacje mobilne itp.

Władze Uniwersytetu stanowią:

  • Rektor – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
  • Dziekan wydziału historycznego – dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
  • Dziekan wydziału obywatelskiego – dr hab. Przemysław Czarnek
  • Dziekan wydziału medyczno – sportowego  – dr nauk medycznych Rafał Sapuła
  • Dziekan wydziału ekologii stosowanej – Łowczy Okręgowy PZŁ w Zamościu Wojciech Adamczyk
  • Kanclerz – Poseł Sławomir Zawiślak

             Inaugurację działalności Uniwersytetu Powszechnego w Bondyrzu przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej połączono z promocją Katalogu niedawno otwartej wystawy pt. „Niezłomni Zamojszczyzny. Walka Zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953.”

źródło: sekretariat ŚZŻAK Okręg Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top