Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak interweniuje przeciwko planom PKP Intercity S.A, skutkującym zmniejszeniem jakości połączeń kolejowych z Zamojszczyzną

Poseł Sławomir Zawiślak od lat zaangażowany jest we wspieranie prorozwojowych działań na rzecz zwiększenia potencjału infrastruktury kolejowej w regionie, zapewnienia dogodnych połączeń kolejowych z Zamojszczyzną.

W ostatnim okresie czasu, zaniepokojony niekorzystnymi dla pasażerów planami spółki PKP Intercity S.A. wobec połączenia kolejowego Hrubieszów – Wrocław w rozkładzie jazdy 2024/2025 podjął działania zmierzające do zatrzymania proponowanych zmian. Ocenił je jako niekorzystne dla pasażerów tj. mieszkańców Zamojszczyzny także licznie odwiedzających nasz region turystów.

Poseł S. Zawiślak podnosi, że planowane zmiany m.in. skracanie relacji ww. pociągu do stacji końcowej Kraków Główny, zmiana wykorzystywanego obecnie nowoczesnego taboru na stare regionalne tzw. spalinowe zespoły trakcyjne są nieuzasadnione i społecznie szkodliwe.

Parlamentarzysta ww. problem zgłosił podczas swojego wystąpienia (str. 14-15) dnia 22.05.2024 r. na połączonym posiedzeniu sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącym rozpatrzenia informacji na temat wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców terenów wiejskich Więcej – https://orka.sejm.gov.pl/zapisy10.nsf/0/B34C39DA332456ECC1258B3900494E2C/%24File/0050610.pdf  Wystąpienie parlamentarzysty – str. 14-15.

Kontynuując interwencję wystąpił również z interpelacją poselską do Ministra Infrastruktury. Podniósł w niej obawy własne oraz przedstawione parlamentarzyście przez stronę społeczną i poprosił o udzielenie informacji w ww. problemowych kwestiach dotyczących rozkładu jazdy 2024/2025.

Poniżej link do interpelacji:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3308

W tej sprawie skierował także pismo do Prezes Zarządu Spółki PKP Intercity – Pana Janusza Malinowskiego. Skan pism w załączeniu.

Poseł twierdzi, że PKP Intercity S.A ma obecnie rekordowe wyniki przewozowe. Ten sukces i renesans kolei dalekobieżnej nie byłby możliwy, gdyby nie poczynione w minionej dekadzie m.in. rekordowe inwestycje w rozbudowę infrastrukturę i zakup taboru kolejowego. Woli politycznej do realizacji tych nakładów nie byłoby, gdyby nie dostrzeżenie ważnej roli społecznej, jaką odgrywa kolej dalekobieżna w Polsce. Proces, który do tego doprowadził, zaczął się wg parlamentarzysty m.in. na Zamojszczyźnie, broniącej swoich połączeń kolejowych w roku 2009.

Poseł S. Zawiślak wobec korzystnej sytuacji Spółki, w imieniu mieszkańców prosi o kontynuację dobrej dla rozwoju kraju polityki, wierzy, że nie dojdzie do likwidacji obecnej oferty pociągu IC „Hetman”, łączącego nasz region z dużym  obszarem naszego kraju na trasie do Wrocławia. Wnioskuje aby zarówno Spółka PKP Intercity S.A. oraz Ministerstwo Infrastruktury utrzymały aktualny stan omawianego połączenia kolejowego.

Parlamentarzysta w podniesionym problemie, podejmując interwencje, jest  kontakcie ze zgłaszającymi mu ten problem mieszkańcami Zamojszczyzny. Jednocześnie zwraca się z apelem do samorządowców z terenu Zamojszczyzny o podjęcie solidarnej akcji sprzeciwu przeciwko omówionym wyżej, szkodliwym dla regionu planom spółki PKP Intercity S.A. Wsparcie samorządowców dla podjętych przez parlamentarzystę i stronę społeczną działań zwiększyłoby szansę na utrzymanie obecnej oferty przewozów kolejowych w regionie.

Materiał nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top