Ponad 81 mln zł na realizację programu „Czyste Powietrze” w woj. lubelskim

W obecności wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski podpisali aneks do umowy w sprawie udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze” w województwie lubelskim. Pieniądze w formie dotacji, w wysokości ponad 81 mln zł, będą wypłacane mieszkańcom województwa lubelskiego na wymianę starych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.

– Dziękuję Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za ten wkład finansowy. To dzisiejsze zwiększenie o kolejne 81 mln zł to niebagatelna kwota. Za to serdecznie dziękuję, tym bardziej, że suma tych środków na rok 2022 oznacza ponad 255 mln zł. Warto to zderzyć z 2021 r., kiedy mieliśmy dofinansowanie w wysokości 127 mln zł. Jest to znacząca dynamika wzrostu. Dziękuję też Grzegorzowi Grzywaczewskiemu, faktycznemu operatorowi programu na terenie naszego województwa za tę aktywną działalność. Myślę, że te dodatkowe środki zostaną w pełni wykorzystane – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od lipca 2019 r. podpisują z gminami porozumienia w sprawie realizacji programu. Od 1 marca 2021 r. wprowadzono specjalne zachęty dla gmin, które poprzez podpisanie porozumienia lub aneksu w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze mogą uzyskać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów ponoszonych przez samorząd. Obecnie jest to 35 tys. zł rocznie. Przy realizacji programu WFOŚiGW w Lublinie współpracuje ze 184 gminami w woj. lubelskim, w których uruchomione zostały punkty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców. Gminy, które chcą dołączyć do współpracy mogą to zrobić do 31 grudnia 2022 r.

– Przekazujemy kolejne środki finansowe WFOŚiGW, ale tak naprawdę przekazujemy je mieszkańcom województwa lubelskiego. Polacy chcą realizować te zadania i inwestować we własne gospodarstwa domowe. To bardzo opłacalna inwestycja. Nie tylko wymiana tzw. „kopciucha”, co przekłada się na poprawę jakości powietrza, bo taki jest cel realizacji programu Czyste powietrze, ale bardzo istotnym elementem jest poprawa efektywności energetycznej budynku. To kolejny element, do którego zachęcamy Polaków, aby skorzystali i oszczędzili na cieple niezbędnym do ogrzania własnego budynku. Ten program stał się programem strategicznym, patrząc nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale na docieplenie własnego budynku. 183 gminy z terenu województwa lubelskiego mają już podpisane porozumienia z WFOŚiGW. Jest jeszcze możliwość, aby 30 samorządów, które tego porozumienia nie podpisały, zrobiły to do końca tego roku – mówił zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

– Skala tego programu na terenie województwa lubelskiego jest wyjątkowa. W historii ochrony środowiska, nakierowanej na indywidualne osoby, nie było zaangażowanych tak dużych środków. W województwie lubelskim mamy prawie 25 tys. złożonych wniosków zatwierdzonych do dofinansowania i ponad 285 mln zł wypłaconych środków, po zrealizowanej inwestycji w ramach „Czyste powietrze” – to są już realne pieniądze, które trafiły do mieszkańców województwa lubelskiego. Wymieniono 20 445 źródeł ciepła, zaś 24 415 budynków poddano termomodernizacji – informował prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski.
***

Rządowy program „Czyste Powietrze” został uruchomiony w 2018 r. Jego budżet to 103 mld zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program jest skierowany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zakłada dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

źródło: LUW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top