Nowa odsłona rządowego programu Maluch+. Ruszył nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków do nowej rozszerzonej edycji wieloletniego rządowego programu Maluch+ 2022-2029, który potrwa do 19 lutego br. Łączny budżet programu to 5,5 mld zł, z czego dla województwa lubelskiego na powstanie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi przeznaczono ponad 305 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków do nowej edycji programu Maluch+ 2022-2029 przedstawili podczas wideokonferencji z przedstawicielami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Albin Mazurek.

Ogłoszenie nowej edycji programu Maluch+

Ważnym elementem wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci jest program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+. Od 2016 roku powstało ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami. Na koniec 2015 roku było niespełna 3 tys. placówek, które oferowały zaledwie 84 tys. miejsc opieki. Aktualnie funkcjonuje ponad 8 tys. instytucji opieki, w których jest blisko 230 tys. miejsc opieki nad maluchami.

Ogłoszenie nowej edycji programu to włączenie szóstego biegu w procesie rozwoju usług dedykowanych rodzinom z małymi dziećmi w Polsce. To jednocześnie kolejny krok w budowie przyjaznej polityki państwa wobec rodzin – państwa, które wspiera rodziny finansowo oraz wprowadza reformy, które dają rodzinom narzędzia do łączenia aktywności zawodowych i rodzinnych.

5,5 mld zł na rozwój sieci opieki nad najmłodszymi dziećmi

Pod nową odsłoną programu Maluch+ kryje się jeden wieloletni program, jednolity systemem finansowania oraz takie same zasady obejmujące całą Polskę. Na Program przeznaczono kwotę prawie 5,5 mld zł, dzięki czemu może powstać w kraju ponad 100 tys. nowych miejsc opieki. Dla województwa lubelskiego zaplanowano ponad 305 mln zł, które wspomogą powstanie ponad 5,7 tys. miejsc w województwie lubelskim. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w 149 gminach w Lubelskiem brakuje miejsc opieki nad maluchami.

Program zawiera 3 źródła finansowania: Budżet Państwa, środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki. W ramach Programu nie jest wymagany wkład własny.

Algorytm podziału środków

Środki w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 przeznaczone są w pierwszej kolejności dla gmin. Każda gmina ma zagwarantowane środki na utworzenie miejsc opieki w nowych lub istniejących już instytucjach oraz środki na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowania utworzonych miejsc opieki.

Złożenie przez gminę wniosku o wysokość środków przyznanych zgodnie z algorytmem stanowi potwierdzenie chęci skorzystania z wyznaczonej wysokości dofinansowania. Ważne! Każda gmina na wniosku może również zgłosić swoje zapotrzebowanie, wskazując większą kwotę środków na większą liczbę miejsc do utworzenia.

Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

W sytuacji, gdy gminy nie zawnioskują o wskazane dla nich algorytmem środki, niewykorzystane pieniądze będą mogły zostać rozdysponowane wśród samorządów, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zawsze zachowana będzie jednak zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.

Gmina ma 3 lata na przeprowadzenie inwestycji. To większa elastyczność realizacji zadania. Pozostałe podmioty będą miały na to 2 lata.

Wysokość dofinansowania

Kwoty dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie nowych miejsc opieki w dwóch typach instytucji: żłobkach i klubach dziecięcych wynoszą odpowiednio (na utworzenie 1 miejsca opieki):

• jednostki samorządu terytorialnego do 35 862 zł (bez VAT)
• pozostałe podmioty – 12 410 zł (z VAT)

 

W przypadku środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc opieki w trzech typach instytucji: żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wynosi (na utworzenie 1 miejsca opieki) 12 410 zł – niezależnie od sektora.

 

Kwota dofinansowania na funkcjonowanie przez 12 i 24 miesiące 1 miejsca utworzonego z KPO i FERS to ok. 837 zł miesięcznie.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek jest składany wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 19 lutego 2023 r., za pośrednictwem Modułu 2 systemu Rejestr Żłobków oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, w zależności od rodzaju podmiotu.

Ważne terminy!

Czas na składanie wniosków – do 19 lutego 2023 r. Następnie, do 17 marca Urzędy Wojewódzkie będą miały czas na ocenę wniosków. Ogłoszenie wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się do 28 kwietnia 2023 r.

źródło: LUW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top