LVII sesja Rady Gminy

Informujemy, że LVII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 lipca 2023 r. (środa) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Zamość do projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027.
8. Informacja z pracy Wójta.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski radnych.
13. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
15. Zakończenie sesji.

 

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top