Konferencja prasowa Klubu Konfederacji powiat zamojski. Rząd i policja szykują totalną inwigilację względem obywateli Polski

23 stycznia 2023 o godzinie 15:00 odbyła się konferencja prasowa Klubu Konfederacji powiat zamojski odnośnie projektu ustawy nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej, który w pierwszym czytaniu został poparty głosami wszystkich posłów PiS i Solidarnej Polski.
Ustawa udziela służbom szereg kompetencji, dzięki którym mają możliwość wglądu, w czasie rzeczywistym, we wszystko, co przesyłają Polacy przez komunikatory internetowe i pocztę e-mail, a taże mają możliwość zlokalizowania wszystkich smartfonów. Należy podkreślić, że jest to sprzeczne z Konstytucją zwłaszcza z artykułem 47, który traktuje, że: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
Trzeba mieć świadomość, że ustawa może być przyczynkiem do szeregu nadużyć i przyszłych manipulacji bazujących na pozyskanych informacjach.

Konfederacja sprzeciwia się inwigilacji obywateli Polski. Jesteśmy za ochroną prywatności.

Tuż po konferencji, około godziny
15:20, Pan Poseł wyszedł z biura, mimo że na szyldzie biura widnieje informacja, że biuro jest czynne do godziny 17:00. Udało nam się jednak z wychodzącym Posłem chwilę porozmawiać i przekazać petycję. Poseł Zawiślak
zapewnił, że zapozna się z treścią petycji, jak i samym projektem, który w swym obecnym kształcie liczy około 3500 stron wraz z uzasadnieniem. Mamy nadzieję, że zrewiduje swoje stanowisko i w przyszłym głosowaniu Pan Poseł wyrazi swój sprzeciw.

Udostępniamy link do zarejestrowanej konferencji:
https://fb.watch/ifgXUFXpM5/

materiał prasowy: Klub Konfederacji powiat zamojski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top