Jak Urząd Gminy Zamość rozeznaje rynek w zakresie dostępności i ceny dwóch śmietników?

W związku  z art. 5 ust.1 ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) przypominamy, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
– wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie  sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Czy samorząd Gminy Zamość realizuje to zadanie w przypadku terenu przy Szkole Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej?.  Z nagranego w dniu dzisiejszym filmu w Borowinie Sitanieckiej widać, że samorząd nie jest zainteresowany utrzymaniem czystości w tym rejonie. Samorząd nie jest również zainteresowany realizacją wniosku zgłoszonego na zebraniu wiejskim we wrześniu 2017 roku a następnie ponowionego na sesji Rady Gminy Zamość w dniu 27  czerwca 2018 roku.

Na zebraniu wiejskim, które odbyło się w dniu 22 września 2017 roku jeden z mieszkańców zgłosił  wniosek do obecnego na zebraniu wójta Ryszarda Gliwińskiego o zamontowanie dwóch śmietników przy Szkole Podstawowej wzdłuż ogrodzenia przy drodze gminnej. Wniosek oprotestował jeden z mieszkańców zamieszkały w pobliżu szkoły. Wójt Ryszard Gliwiński przez siedem miesięcy zapomniał o wniosku mieszkańca dotyczącym montażu śmietników. Podczas sesji Rady Gminy Zamość w dniu 27 czerwca 2018 roku mieszkaniec przypomniał wójtowi o złożonym wniosku i ponowił jego treść oraz poprosił o odpowiedź na piśmie.

Wójt Ryszard Gliwiński pismem z dnia 19 lipca 2018 roku poinformował wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Treść odpowiedzi na wniosek:

W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Pana podczas XLVI sesji Rady Gminy Zamość w dniu 27 czerwca 2018 roku przekazuję poniższe informacje.

W sprawie montażu dwóch śmietników przy Szkole Podstawowej w miejscowości Borowina Sitaniecka wzdłuż ogrodzenia przy drodze gminnej.

Na podstawie dokonanej w dniu 11.07.2018 r.wizji terenowej pracownicy Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość stwierdzili zasadność lokalizacji dodatkowego śmietnika w rejonie wejścia do Szkoły od strony drogi gminnej nr 110402L oraz przy zatoce autobusowej zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej nr 843. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku w zakresie dostępności i ceny zostanie złożone stosowne zamówienie na zakup ww. śmietników. Termin montażu – 14 dni od daty realizacji zamówienia.

Jest luty 2019 roku czyli od zgłoszenia po raz pierwszy wniosku minęło 17 miesięcy  natomiast od wizji terenowej 8 miesięcy. Śmietników jak nie było tak i nie ma. Wójt Ryszard Gliwiński  w dalszym ciągu rozpoznaje rynek w zakresie dostępności i ceny śmietników a teren przy szkole przypomina małe śmietnisko.

Film z terenu przyległego do Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej:

MVI_9472

Nasza redakcja wysłała zapytanie do wójta Ryszarda Gliwińskiego o treści:

Szanowny Panie Wójcie jak długo w podległym Panu Urzędzie trwa tzw. procedura rozeznania rynku w zakresie dostępności i ceny na zakup dwóch małych śmietników?. Czy taka procedura powinna trwać 8 miesięcy?. Dlaczego zlekceważył Pan wniosek zgłoszony na zebraniu wiejskim w Borowinie Sitanieckiej w dniu 22 września 2017 roku w sprawie zamontowania dwóch śmietników przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej?. Kiedy zostaną zamontowane śmietniki i czy już rozeznał Pan rynek w zakresie ich dostępności i ceny?.

 

Komentarze do: “Jak Urząd Gminy Zamość rozeznaje rynek w zakresie dostępności i ceny dwóch śmietników?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top