II sesja Rady Gminy Zamość

22 maja 2024 r. (środa), godz. 15.30, odbędzie się II sesja Rady Gminy Zamość w  świetlicy wiejskej w Zawadzie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXV i I sesji Rady Gminy Zamość.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zamość za 2023 r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
8. Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę nr LXIV/617/24 Rady Gminy Zamość z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Siedliska).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Kalinowice).
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Lipsko-Kolonia).
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zamość na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.” za lata 2021-2022.
12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Sitańcu na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zamość za rok 2023.
14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zamość.
16. Informacja o pracy wójta.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wnioski radnych.
20. Odpowiedzi na wnioski radnych.
21. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
23. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top