Decyzja o tym, że Lublin nie dostanie rządowej dotacji zapadła w… Lublinie?

Politycy opozycji i Prezydent Lublina są oburzeni pominięciem Lublina w podziale środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Ślą pytania do Premiera. Tymczasem z uzyskanych przez nas informacji wynika, że decyzja o tym, że Lublin nie znajdzie się na liście rekomendowanych wniosków zapadła w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

– Zadania wojewodów w zakresie realizacji zadań Funduszu (§ 6 ust. 2a uchwały) obejmują m.in. ocenę wniosków oraz przekazanie Prezesowi Rady Ministrów wniosków rekomendowanych. Dokonując oceny wniosków wojewoda bierze pod uwagę kryteria oceny tożsame z kryteriami określonymi dla Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego – wyjaśnia Agnieszka Strzępka, rzeczniczka prasowa Wojewody Lubelskiego. Rzeczniczka Wojewody zastrzega jednak, że ostateczna decyzja podejmowana byłą przez premiera.

Prześledźmy zatem po kolei i sprawdźmy ci się stało, że wniosek Lublina nie uzyskał dofinansowania.

Kto oceniał wnioski

W celu oceny złożonych przez samorządy wniosków, Wojewoda powołał zespół oceniający. W skład zespołu weszli:

  • Paweł Paszko – Dyrektor Biura Wojewody – Przewodniczący;
  • Małgorzata Puchacz – zastępca kierownika oddziału w Wydziale Infrastruktury – Zastępca Przewodniczącego;
  • Jakub Ciarka – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Certyfikacji;
  • Jakub Koper – ekspert w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu;
  • Anna Ozimek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa;
  • Renata Rojek – kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej;
  • Mariusz Zabłotni – kierownik oddziału w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.

– Tryb oraz sposób jej pracy nie był określony w obowiązujących przepisach prawnych. Zespół dokonał oceny złożonych wniosków zgodnie z kryteriami określonymi w ww. uchwale Rady Ministrów oraz przedstawił jej wyniki Wojewodzie Lubelskiemu – wyjaśnia Strzępka.

Wspomniane kryteria to: realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, kompleksowość inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, koszt inwestycji w stosunku do dochodów samorządu, liczba osób, na które inwestycja będzie mieć korzystny wpływ, relacja kosztu do spodziewanych efektów, wpływ na zapobieganie klęskom żywiołowym oraz zasada dostępności.

Zespół dokonał oceny złożonych wniosków i przedstawił je Wojewodzie. „Posiłkując się” wynikami prac zespołu Wojewoda wskazał Premierowi listę 279 rekomendowanych inwestycji o łącznej wartości 834 mln zł.

Wojewoda nie rekomenduje dofinansowania dla Lublina

Urząd Miasta Lublin w naborze zgłosił jeden wniosek. Chodzi o budowę „Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego” dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (dworzec metropolitalny). Wniosek nie znalazł się na liście wniosków rekomendowanych, wysłanych przez wojewodę Lech Sprawkę do premiera.

W wyniku pierwszej oceny Wojewoda Lubelski przekazał do Kancelarii Premiera dwie listy:

  • 279 wniosków rekomendowanych,
  • 295 wniosków bez rekomendacji Wojewody.

Wszystkim mniej, tylko dla Chełma więcej

Następnie Kancelaria Premiera poinformowała, że dla województwa lubelskiego do rozdysponowania jest kwota ok. 162 mln zł i lista rekomendowanych wniosków wróciła do urzędu wojewódzkiego. Wojewoda musiał znacznie „odchudzić” listę. Tym razem wskazał 106 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę ok. 162 mln zł.

Wojewoda musiał znacznie skrócić listę przyznanych dotacji (należało zmniejszyć przyznane dotacje z 834 mln zł do zaledwie 162 mln zł). W kolejnej liście, przekazanej do premiera finansowo straciły m. in. miasto Biała Podlaska (przepadł jedyny rekomendowany wcześniej wniosek) oraz Zamość (zamiast trzech, dofinansowanie tylko jednej inwestycji, zamiast 8,4 – przyznane 4 mln zł). Drastyczne cięcia ominęły natomiast Chełm. A nawet miasto dostało o 14,8 mln zł więcej (zamiast jednej, dofinansowanie do trzech inwestycji!)

W piątek popołudniu wysłaliśmy pytanie o komentarz do rzeczniczki wojewody. Zapytaliśmy dlaczego wniosek Lublina nie znalazł się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania? Jakie braki, błędy lub inne kryteria o tym zadecydowały? Czekamy na odpowiedź (gdy tylko dostaniemy opublikujemy ją w tekście).

ŹRÓDŁO: gazeta.jawnylublin.pl

Miasto Wnioski rekomendowane Wnioski bez rekomendacji Rekomendowana kwota Rekomendowane (ponownie) Kwota
Biała Podlaska 1 2 5,1 mln zł 0 0 zł
Chełm 1 2 3,0 mln zł 3 17,8 mln zł
Lublin 0 1 0 zł 0 0 zł
Zamość 3 0 8,4 mln zł 1 4,0 mln zł

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top