ŚZŻAK Okręg Zamość – Rusza XII Edycja Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”

Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ogłosił kolejną, XII już edycję konkursu historycznego ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych- regulamin konkursu w załączeniu.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Jego Ekscelencja Ks. Bp dr

Marian Rojek oraz Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

Szczegółowe informacje na temat konkursu w najbliższym czasie, w ramach realizacji porozumienia o współpracy, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Znajdą się one również na stronie https://akzamosc.pl/ oraz przekazane będą drogą elektroniczną przez Sekretariat ŚZŻAK O/Zamość do szkół ponadpodstawowych i podstawowych, które funkcjonują na terenie 6 powiatów – obszaru działania ŚZŻAK Okręg Zamość.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 31 marca 2021 r.

Prace konkursowe należy złożyć do dn. 23 kwietnia 2021 r. w siedzibie Okręgu ŚZŻAK w Zamościu lub do tego dnia przesłać pocztą na adres Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem ,,Konkurs historyczny”.

Oceną złożonych prac zajmie się Komisja powołana przez Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość. Szczególnie liczymy, iż uczestnicy konkursu przygotują prace dotyczące tzw. białych plam historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę.

Do dnia 10 maja 2021 roku Komisja poinformuje dyrektorów szkół o nagrodzonych uczniach. Najlepsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień 11 czerwca 2021 r.

Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych ufundowanych przez instytucje, osoby wspierające nasz konkurs.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Organizator konkursu – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem.

tekst nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top