Kandydaci do Rady Gminy Zamość – Okręg nr 3

W nadchodzących wyborach samorządowych do Rady Gminy Zamość  ubiegać się będą kandydaci z trzech komitatów Wyborczych: Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Gliwińskiego, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Okręg nr 3, obejmujący miejscowości: Białowola, Lipsko, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy,, Zalesie, Zarzecze, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka, Wychody, Skokówka, Zwódne, Żdanów, Żdanówek.

Z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna w okręgu nr 3 do Rady Gminy Zamość zostali zgłoszeni kandydaci:

1. Ryszard Żołopa

Ryszard Żołopa – mieszka na Skokówce. Jest emerytem i ojcem trojga dorosłych dzieci, ma sześcioro wnucząt, w tym troje dorosłych. Jest w związku małżeńskim od 50 lat, posiada wykształcenie średnie techniczne. W swojej ponad 40-letniej karierze zawodowej, przewodniczył 3 kadencję przewodniczącego związku. Udzielał się w pracach społecznych, od 2019, byłem członkiem rady Rady Sołeckiej, a od 2023 do chwili obecnej Sołtysem Skokówki. W latach 2020- 2023 pełnił obowiązki ławnika w Sądzie Rejonowym w Zamościu. Z miejscowością Skokówka jest związany rodzinnie ponad 60 lat, a zamieszkuje na stale od 21 lat. Bezpartyjny. Jest osobą skuteczną, decyzyjną, wrażliwą na krzywdę ludzką, służącą wsparciem i pomocą.

 

2. Sylwia Soboń

Sylwia Soboń – lat 46. Absolwentka AWF w Katowicach. Studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Aktywny udział w akcjach charytatywnych. Mocne strony: uczciwość, pracowitość. Bezpartyjna.

 

3. Mirosław Zams

Mirosław Zams – (ur. 1960 r. w Zamościu). mieszka w Zarzeczu. Wykształcenie średnie – wojskowa szkoła: Centrum Wyszkolenia Wojskowych Służb Wewnętrznych w Mińsku Mazowieckim, rok 1983 – stopień wojskowy młodszy chorąży. Praca m. in. w oddziale WSW Marynarki Wojennej w Gdyni. , w Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie i Przemyślu. Uczestnik dwóch misji pokojowych – w Tymczasowych Siłach ONZ w Libanie oraz w wojskach NATO jako szef sekcji żandarmerii w PKW KFOR KOSOWO. Od 2002r. przeniesiony w stan spoczynku w stopniu st. chor. szt. Pełni funkcje społeczne: sołtys wsi Zarzecze, Prezes Regionalnego Koła Żandarmerii Wojskowej w Zamościu i w zarządzie żandarmerii w Warszawie jako członek zarządu. Żonaty, dwie córki.

 

4. Władysław Łapa

Władysław Łapa – lat 59, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pasjonat gotowania i podróży. W pracy Rady Gminy chciałbym się skupić na trzech priorytetach: rozwoju, bezpieczeństwie i infrastrukturze.

 

5. Dorota Koniec

 

Dorota Koniec – 57 lat. Jest mężatką i mamą piątki dzieci. Pracuję w OSiR Zamość. Od urodzenia mieszka w Żdanowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top