Archiwum z dnia czerwiec 4, 2024

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Zamość za 2023 rok

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Zamość za 2023 rok

Zgodnie z art.28aa ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), Rada Gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad […]

Lubelscy Terytorialsi na poligonie w Nowej Dębie

Lubelscy Terytorialsi na poligonie w Nowej Dębie

Przygotowanie zasadzki, szturm i obrona budynku, rzut granatem, pokonywanie toru napalmowego, czy współpraca z wojskami operacyjnymi – to tylko niektóre zadania, jakie realizowali żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT na poligonie w Nowej Dębie. Szkolenie zintegrowane to jedna z form podnoszenia umiejętności żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i każdy z nich raz w roku zobligowany jest odbyć […]

Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak odznaczony „Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-1944”

Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak odznaczony „Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-1944”

 W piątek, 24 maja 2024 r. przyjmując zaproszenie środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie Poseł S. Zawiślak, jednocześnie społeczny Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość uczestniczył w uroczystym odsłonięciu odnowionego pomnika 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie w 80. rocznicę utworzenia tej formacji. Podczas uroczystości […]

Top