Archiwum z dnia maj 19, 2024

Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek

Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek

W ramach danego zadania inwestycyjnego została wybudowana droga gminna o szerokości jezdni 5,0 m i długości 600 m oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocze gruntowe szerokości 0,75 m. W ramach odwodnienia drogi wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wyposażonej w studzienki ściekowe oraz studnie chłonne. Przebudowane zostały istniejące i wybudowane nowe zjazdy […]

Aktualności Lepszy dojazd do pól w Gminie Łabunie

Aktualności Lepszy dojazd do pól w Gminie Łabunie

Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka podpisał umowę na modernizację gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bródku. Asfaltu doczeka się ponad 600 metrowy odcinek drogi (od skrzyżowania przy przystanku w kierunku zachodnim). Inwestycja wyniesie prawie 300 tys. zł, z czego ok. 170 tys. to dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Lubelskiego. Modernizację drogi wykona […]

Top