Archiwum z dnia listopad 15, 2023

Podpisanie umów na 21 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r

Podpisanie umów na 21 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r

Wczoraj (14.11) władze Powiatu Zamojskiego, na czele ze Starostą Zamojskim Stanisławem Grześko, podpisały umowę na dofinansowanie dróg powiatowych z zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3224L relacji: dr. kraj. 17 – Udrycze-Kolonia Dębowiec o długości 7,5 km, dofinansowanie w wysokości 17,6 mln zł, co stanowi 80% kosztorysu inwestorskiego; Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki-Zaporze-Czernięcin o długości 2,8 […]

Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74. AKTUALIZACJA!

Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74. AKTUALIZACJA!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie planując budowę obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74 jest zainteresowana, aby ta inwestycja w maksymalnym stopniu była zgodna z oczekiwaniami mieszkańców terenów, przez które przebiega. Inwestorowi zależy, aby wszelkie wątpliwości i kwestie sporne, związane z budową obwodnicy Zamościa, rozstrzygnąć na etapie projektowania inwestycji, czemu […]

Top