Archiwum z dnia grudzień 2, 2023

Projekt budżetu Gminy Zamość na 2024 rok przekazany Radzie Gminy

Projekt budżetu Gminy Zamość na 2024 rok przekazany Radzie Gminy

Projekt budżetu na 2024 r. czyli tzw. prowizorium budżetowe przekazał w dniu 15 listopada 2023 r Wójt  Gminy Zamość Ryszard Gliwiński  zgodnie z przepisami ustawowymi i tradycją Przewodniczącemu Rady Gminy Piotrowi Koczułap. Głosowanie nad projektem budżetu wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową odbędzie się na Sesji Rady Gminy Zamość w dniu 27 grudnia b.r. Projekt budżetu […]

Top