Archiwum z dnia maj 8, 2023

Komisje Rady Gminy Zamość zbiorą się na obradach

Komisje Rady Gminy Zamość zbiorą się na obradach

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Zamość odbędzie się: 9 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 15:30 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu. Proponowany porządek obrad: 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2) Przyjęcie porządku obrad. 3) Petycja Mieszkańców Sołectwa Chyża […]

Top