Archiwum z dnia styczeń 14, 2022

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna  członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna zostało członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika, która zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Do Rady Przedsiębiorców należą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Przedstawiciele Stowarzyszenia: Wiceprezes Zarządu stowarzyszenia Radosław Maksymowicz, przedsiębiorca, członek stowarzyszenia […]

Kolejny krok do budowy dwóch odcinków S17 w woj. lubelskim

Kolejny krok do budowy dwóch odcinków S17 w woj. lubelskim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy dwóch odcinków drogi ekspresowej S17. Chodzi o blisko 10 km trasy między Łopiennikiem a Krasnymstawem oraz 12 km od planowanego węzła Zamość Sitaniec do węzła Zamość Wschód. Nowym śladem Oba odcinki są na etapie […]

13 członków Rady Medycznej złożyło rezygnację

13 członków Rady Medycznej złożyło rezygnację

13 z 17 członków Rady Medycznej przy premierze złożyło na ręce Mateusza Morawieckiego swą rezygnację. Na temat możliwości rezygnacji części członków Rady Medycznej w czasie piątkowego posiedzenia pisał Dziennik Gazeta Prawna. Powodem rezygnacji był, jak deklarują sami zainteresowani w przesłanym do PAP komunikacie, „brak wpływu rekomendacji na realne działania”. W oświadczeniu, które podpisali prof. Robert Flisiak, prof. Magdalena Marczyńska, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. Radosław Owczuk, prof. Iwona Paradowska, prof. Miłosz Parczewski, […]

Zwiększenie unijnego wsparcia z korzyścią dla pięciu samorządów

Zwiększenie unijnego wsparcia z korzyścią dla pięciu samorządów

Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył kwotę dofinansowania w dwóch naborach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dzięki tej decyzji, samorządowcy z Biłgoraja, Chełma, Wisznic, Abramowa i Sosnowicy odebrali umowy na dofinansowanie projektów z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Projekty opiewają na kwotę ponad 14 mln zł, z czego […]

Top