Archiwum z dnia Listopad 5, 2021

Msza za Ojczyznę z „Sitanianami”

Msza za Ojczyznę z „Sitanianami”

Chór „Sitanianie” włączy się w oprawę muzyczną Mszy świętej za Ojczyznę w kościele parafialnym w Sitańcu, a następnie wystąpi z krótkim koncertem pieśni patriotycznych. „Modlitwa i Pieśni” odbędą się w dniu Święta Narodowego Niepodległości, 11.11.2021 r. Msza św. rozpocznie się o godzinie 9:00 z udziałem wspomnianego chóru, który w ramach oprawy muzycznej zaśpiewa 2-3 pieśni […]

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Zamość. Radni podjęli uchyloną uchwałę podjęli z istotnym naruszeniem prawa

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Zamość. Radni podjęli uchyloną uchwałę podjęli z istotnym naruszeniem prawa

W dniu 02 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Kolegium w trakcie posiedzenia stwierdziło nieważność uchwały Nr XXXVI/320/21 Rady Gminy Zamość z dnia 30 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Płoskie w sprawieprzeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r., z powodu naruszenia art. 5 […]

Top