Archiwum z dnia październik 10, 2021

XXXVI sesja Rady Gminy Zamość. Czy w Gminie Zamość dokonano falandyzacji ustawy o funduszu sołeckim ? [ V I D E O ]

XXXVI sesja Rady Gminy Zamość. Czy w Gminie Zamość dokonano falandyzacji ustawy o funduszu sołeckim ? [ V I D E O ]

W dniu 30 września 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Zawadzie odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Zamość. Jednym z najciekawszych tematów sesji był punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Płoskie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r. W dniu 12 września 2021 roku w trakcie zebrania […]

Top