Archiwum z dnia czerwiec 25, 2021

Zebranie Wiejskie Sołectwa Sitaniec-Wolica – wybory Sołtysa

Zebranie Wiejskie Sołectwa Sitaniec-Wolica – wybory Sołtysa

W dniu 04 lipca 2021 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Sitaniec Wolica. Zebranie zostało zwołane zarządzeniem nr 468/21 Wójta Gminy Zamość z dnia 16 czerwca 2021 roku w celu wyboru sołtysa. Porządek zebrania wiejskiego: Otwarcie zebrania, Dokonanie wyboru przewodniczącego zebrania, Dokonanie wyboru protokolanta zebrania, Zapoznanie z […]

Top