Archiwum z dnia Maj 3, 2021

XXIX sesja Rady Gminy Zamość. Jak tokarz skrawał gminnych prawników? [ V I D E O ]

XXIX sesja Rady Gminy Zamość. Jak tokarz skrawał gminnych prawników? [ V I D E O ]

W dniu 29 kwietnia 2021 roku odbyła się w trybie zdalnym XXIX sesja Rady Gminy Zamość. Była to kolejna sesja, która miała burzliwy przebieg. W punkcie wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości głos zabrał jeden z mieszkańców Gminy Zamość. Natomiast Przewodniczący Rady Gminy Zamość odczytał pytania przesłane pocztą elektroniczną od mieszkanki Wysokiego. Mieszkaniec […]

Wiosenna akcja poboru krwi w Żdanowie

Wiosenna akcja poboru krwi w Żdanowie

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość swoją działalność opiera na promowaniu honorowego krwiodawstwa, organizując m.in. Otwarte Akcje Poboru Krwi. Pomimo panującej pandemii nie zrezygnowaliśmy z organizacji zbiórek niezastąpionego niczym leku. Zwłaszcza w tym okresie, gdy potrzeba krwi stale rośnie, my staramy się integrować dawców do uczestnictwa w organizowanych zbiórkach surowca. Na akcjach zachowujemy […]

Dziś obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dziś obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dziś obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Warto przy tej okazji pokrótce przypomnieć okoliczności przyjęcia pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej i spisanej konstytucji oraz jej znaczenie tak dla Polski, jak i przemian w Europie. Ustawa zasadnicza została uchwalona 3 maja 1791 roku podczas obrad Sejmu […]

W Kościele dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – głównej patronki Polski

W Kościele dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – głównej patronki Polski

W Kościele 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – głównej patronki Polski. Aktu oddania państwa pod opiekę Matki Bożej dokonał w roku1656 w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz. Odbyło się to po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i obronie Jasnej Góry. Zwycięstwo przypisywano wstawiennictwu Maryi. Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w […]

Top