Archiwum z dnia Styczeń 4, 2021

Gmina Jastków. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu został doposażony w sprzęt komputerowy

Gmina Jastków. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu został doposażony w sprzęt komputerowy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu dzięki Fundacji VCC z Lublina bierze udział w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie lubelskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2914-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego instytucja […]

Top