Archiwum z miesica Grudzień

XVII Sesja Radnych Powiatu w Zamościu VI kadencji. Powiat Zamojski z budżetem

XVII Sesja Radnych Powiatu w Zamościu VI kadencji. Powiat Zamojski z budżetem

Budżet powiatu uchwalony na 2021 rok wynosi, po stronie dochodów: 103 082 519,00 zł, po stronie wydatków: 104 076 169,00 zł. Charakterystyczną cechą budżetu jest wysoki udział w strukturze wydatków nakładów na inwestycje. Na cele rozwojowe przeznacza się 28 409 410,00 zł, co stanowi aż 27,3%. Znaczny udział w budżecie mają zadania realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii […]

Interwencja w sprawie powołania w Zamościu Akademii Zamojskiej

Interwencja w sprawie powołania w Zamościu Akademii Zamojskiej

Uprzejmie informujemy, że w obliczu realnej szansy na realizację, podnoszonego od wielu lat, pomysłu reaktywacji Akademii Zamojskiej w Zamościu członkowie Komitetu Społecznego w ostatnim czasie podjęli w tym kierunku kolejne działania. Jednym z nich jest skierowanie pisma do Prezydenta Miasta Zamościa z prośbą o określenie sposobów realnego wsparcia tego projektu przez władze samorządowe miasta oraz […]

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 30 grudnia 2020  roku odbędzie się sesja Rady Gminy Zamość. Rozpoczęcie sesji zostało zaplanowane na godz. 15.30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.   Będzie to już ostatnia sesja w tym roku.  Głównym tematem obrad będzie budżet na 2021 rok. Jego projekt przedłożony został przez wójta  Ryszarda Gliwińskiego radnym Rady Gminy […]

Abp. Marek Jędraszewski w czasie pasterki na Wawelu [ V I D E O ]

Abp. Marek Jędraszewski w czasie pasterki na Wawelu [ V I D E O ]

– Klęcząc dzisiejszej Świętej Nocy przed żłóbkiem, w który została położona Boża Dziecina, adorując Ją i wysławiając, za przyczyną aniołów z Betlejem z żarliwością wielką prośmy Boga, naszego najlepszego Ojca, o łaskę autentycznego humanizmu – o dar męstwa i mocy w obronie życia każdego poczętego dziecka i o dar dobrego słowa, które niesie prawdziwy pokój […]

Dziś Boże Narodzenie. Jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Kiedy zostało wprowadzone?

Dziś Boże Narodzenie. Jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Kiedy zostało wprowadzone?

Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Narodzenia Pańskiego – jedno z najważniejszych, po Wielkanocy, świąt w roku. Wprowadzone zostało dopiero w IV wieku. Po raz pierwszy świętowano je w Betlejem w 328 roku, a w 335 roku dotarło do Rzymu, a stamtąd do innych regionów Cesarstwa Rzymskiego. Ks. prof. Józef Naumowicz w rozmowie z PAP zwraca uwagę, że Kościół od początku czcił przyjście Zbawiciela na świat, ale czynił to razem z największą tajemnicą Chrystusa, skupioną na Jego ukrzyżowaniu oraz […]

Minister P. Czarnek złożył życzenia świąteczne dyrektorom szkół i nauczycielom

Minister P. Czarnek złożył życzenia świąteczne dyrektorom szkół i nauczycielom

Najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia pozwoli na dzielenie się miłością, radością i pokojem – napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek do dyrektorów szkół i nauczycieli. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska przekazała we, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek złożył za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej życzenia świąteczne […]

Bezpieczny plac zabaw z fotela w gabinecie Wójta Ryszarda Gliwińskiego [ aktualizacja ]

Bezpieczny plac zabaw z fotela w gabinecie Wójta Ryszarda Gliwińskiego [ aktualizacja ]

Kolejny raz dostalismy sygnał od mieszkanki Sitańca o niebezpiecznych elementach  na placu zabaw w Sitańcu. Wystające ostre krawędzie ogrodzenia są niebezpieczne dla dzieci. Bez problemu na plac zabaw mogą dostać się bezpańskie psy lub dzikie zwierzęta. Wójt Ryszard Gliwiński po  poprzednim zgłoszeniu odpowiadział, że ”plac jest bezpieczny i można go dalej udostępniać Mieszkańcom”. Plac zabaw był […]

Gazety władzy

Gazety władzy

Na początku grudnia PKN Orlen zapowiedział, że zamierza kupić wydawnictwo Polska Press będące w rękach niemieckiego wydawcy. Rozgorzała dyskusja na temat tego, czy spółka skarbu państwa powinna zajmować się wydawaniem lokalnej prasy. Czy rządowa instytucja powinna mieć kontrolę nad mediami, które przecież tej władzy powinny patrzeć na ręce. Ten temat nie pojawił się w momencie, […]

Radny gminy Czernichów Robert J. z Wołowic skazany. Na razie nieprawomocnie

Radny gminy Czernichów Robert J. z Wołowic skazany. Na razie nieprawomocnie

O tym jak ważne jest nagrywanie komisji radnych (najlepiej na VIDEO), oraz o jawnym rejestrze wszystkich zawieranych umów (a najlepiej wydatków) przez Urząd, czy jednostki organizacyjne gminy (szkoły, przedszkola, bilioteki, muzea, domy kultury itd.) świadczy poniższa wiadomość z jednej z gmin w Małopolsce. Kto jest uczciwy, jaki miałby mieć problem z transparentnością? Dlaczego niektórzy samorządowcy […]

Długie i koszmarne jesienne wieczory Wójta Ryszarda Gliwińskiego

Długie i koszmarne jesienne wieczory Wójta Ryszarda Gliwińskiego

Na stronie urzędowej Urzędu Gminy Zamość został zamieszczony tekst  autorstwa Ryszarda Gliwińskiego odnoszący się jak wskazuje sam tytuł  do gminnych finansów i samorządowego zarządzania. Oceny tekstu, zawartych informacji dokonają czytelnicy, Mieszkańcy Gminy Zamość, radni oraz szeroko rozumiana opinia publiczna.  Niezrozumiałym jest natomiast jedno zdanie w obszernym tekście dotyczące mieszkańca gminy. Wójt Ryszard Gliwiński pisze ” […]

39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r. ,Służba Bezpieczeństwa wraz z milicją internowały, na podstawie przygotowanych wcześniej list, kilka tysięcy osób, przede wszystkim działaczy NSZZ „Solidarność” i opozycji – osób postrzeganych przez władze jako potencjalne zagrożenie dla ustroju. Wśród zatrzymanych znaleźli się nie tylko członkowie „Solidarności”. W pierwszych dniach stanu wojennego internowano około 5 […]

Dziś rusza drugi nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dziś rusza drugi nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioski o wsparcie należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 662, poz. 1011, poz. 1046 oraz poz. 1144) […]

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Zamość

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Zamość

Polski Parlament ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zdecydował o wprowadzeniu istotnych zmian w organizacji odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Zmiany dotyczą zarówno zakresu działań podmiotów świadczących usługi odbioru odpadów, jak również decyzji podejmowanych w Gminach. W tym drugim […]

Top