Archiwum z dnia Październik 19, 2020

Czy jeszcze za panowania Wójta Ryszarda Gliwińskiego jest szansa na przebudowę drogi w Borowinie Sitanieckiej?

Czy jeszcze za panowania Wójta Ryszarda Gliwińskiego jest szansa na przebudowę drogi w Borowinie Sitanieckiej?

Mieszkańcy Borowiny Sitanieckiej chcą przebudowy drogi gminnej.  Domagają się również chodnika przez całą miejscowość. Pierwszy wniosek został zgłoszony w 2018 roku w trakcie zebrania wiejskiego. Nie uzyskał akceptacji po wypowiedzi wójta Ryszarda Gliwińskiego. Po roku wniosek został ponowiony w trakcie zebrania wiejskiego. Mieszkańcy jako najważniejsze zadanie do relizacji wskazali przebudowę drogi gminnej przez miejscowość wraz […]

36. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. „Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości”. Czego jeszcze nas uczył?

36. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. „Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości”. Czego jeszcze nas uczył?

36 lat temu w bestialski sposób zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę. Czekamy na kanonizację kapłana-męczennika. Do dziś wokół okoliczności i daty jego śmierci pojawiają się wątpliwości. Bł. ks. Popiełuszko swoim życiem cały czas pokazuje nam, że w życiu liczy się tylko jeden podstawowy wybór, między dobrem i złem. 36.rocznica porwania i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego 19 października przypada 36.rocznica porwania i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Tego dnia przypadają […]

Nowe obowiązki Wójta w zakresie potwierdzania umów dzierżawy

Nowe obowiązki Wójta w zakresie potwierdzania umów dzierżawy

W dniu 31 lipca 2020r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzeniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zmiana w art. 2 (Dz. U. 2020, poz. 174). Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020, poz. 276) tej ustawy Wójt Gminy […]

Top