Archiwum z dnia Październik 5, 2020

W Kalinowicach zdecydowano o środkach funduszu sołeckiego

W Kalinowicach zdecydowano o środkach funduszu sołeckiego

W dniu 27 września 2020 roku w miejscowości Kalinowice odbyło się zebranie wiejskie dotyczące przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński, Z-ca Dyrektora d/s administrcyjno – społecznych Konrad Dziuba, Przewodniczacy Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz. W zebraniu uczestniczył również radny Konrad Kitka. W zebraniu uczestniczyło 25 mieszkańców Kalinowic […]

Uroczystości odsłonięcia pomnika w Potoku-Stany -11.10.2020 r.

Uroczystości odsłonięcia pomnika w Potoku-Stany -11.10.2020 r.

W dniu 11.10.2020 roku w Potoku-Stany odbędzie się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pierwszego pomnika upamiętniającego żołnierzy i konspiratorów Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej zamordowanych w kwietniu 1944 r. za walkę o niepodległość Polski przez komunistów (tzw. mord w Puziowych Dołach). Celem podjętych działań jest godne upamiętnienie żołnierzy podziemnego Wojsk Polskiego z AK i NSZ […]

Top