Archiwum z dnia Wrzesień 24, 2020

Nerwowa atmosfera na zebraniu wiejskim w Skokówce  [ V I D E O ]

Nerwowa atmosfera na zebraniu wiejskim w Skokówce [ V I D E O ]

W sobotę 19 września 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Skokówce odbyło się zebranie wiejskie dotyczące rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2021 rok. Zebranie otworzył i prowadział sołtys Skokówki Andrzej Kiciński. W zebraniu uczestniczyli wójt Ryszard Gliwiński, radny Rady Gminy Zamość Krzysztof Gromek oraz 15 mieszkańców sołectwa. Liczba zameldowanych mieszkańców  na pobyt stały i tymczasowy […]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 18 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. Informacje o pracy wójta. Sprawy bieżące będące przedmiotem obrad sesji Rady […]

Top