Archiwum z dnia Wrzesień 12, 2020

Fundusz Sołecki. Zebranie wiejskie w Siedliskach z bardzo niską frekwencją [ V I D E O ]

Fundusz Sołecki. Zebranie wiejskie w Siedliskach z bardzo niską frekwencją [ V I D E O ]

W dniu 06 września 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie dotyczące podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku w miejscowości Siedliska. Z zaproszenia na zebranie skorzystało 17 osób. Uprawnionych do udziału w zebraniu 559 osób. W zebraniu uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński, radny Krzysztof Ostasz oraz radny Tadeusz Kostrubiec. Porządek zebrania wiejskiego: Otwarcie obrad […]

Sołectwo Pniówek. Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r. [ V I D E O ]

Sołectwo Pniówek. Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r. [ V I D E O ]

Miesiąc wrzesień, to miesiąc zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy danego sołectwa planują wykorzystanie funduszu sołeckiego na przyszły rok. Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa i są zgodne ze strategią gminy. W dniu 06 wrzesnia 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie w miejscowosci Pniówek. Porządek zebrania wiejskiego: […]

Top