Archiwum z dnia Wrzesień 7, 2020

Wynagrodzeniem Piotra Najdy radnego Rady Gminy Zamość kolejny raz zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wynagrodzeniem Piotra Najdy radnego Rady Gminy Zamość kolejny raz zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 25 marca 2020 roku rozpatrzył skargę na bezczynność Organu ( Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ) w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał Kierownika Gminnego Zakładu obsługi Komunalnej Gminy Zamość do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 26 stycznia 2020 roku w zakresie wynagrodzenia radnego Rady Gminy  […]

Zapraszamy na webinarium “Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach”

Zapraszamy na webinarium “Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach”

Od 2009 roku mieszkańcy wsi mogą podejmować wiążące decyzje o części budżetu gminy. Taką możliwość daje ustawa o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, a za jego wykonanie, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt. O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, który jest budżetem obywatelskim, decyduje rada gminy i  musi […]

Jubileusz 30-lecia samorządu gminy Jastków. Wojewoda wręczył odznaczenia

Jubileusz 30-lecia samorządu gminy Jastków. Wojewoda wręczył odznaczenia

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wziął udział w uroczystych obchodach 30-lecia samorządu gminy Jastków. Gmina ta, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w obecnym kształcie, powstała w 1990 r. na mocy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. początkowo zatytułowanej jako „Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym”. W 1990 roku […]

Top