Archiwum z dnia Maj 1, 2020

Apel Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w miesiącu maju!

Apel Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w miesiącu maju!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zmartwychwstanie i Życie! Skoro wierni mają ograniczenia w kościołach – módlmy się w maju pod przydrożnymi krzyżami i kapliczkami, szczególny nasz apel o obecność mężczyzn podczas nabożeństw majowych, odnawianie krzyży i kapliczek! Apel Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę – w miesiącu maju wychodzimy z naszych domów pod przydrożne krzyże i kapliczki […]

Jeszcze więcej słońca w Gminie Sułów

Jeszcze więcej słońca w Gminie Sułów

Gmina Sułów informuje, że projekt RPLU.04.01.00-06-0019/19  pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WL) przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, i tym samym, […]

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja

Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego! Rodacy!   W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych. Konstytucja 3 Maja zniosła liberum veto i wolną […]

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zamość

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zamość

W dniu 20 kwietnia 2020 roku Komisarz Wyborczy w Zamościu  wydał postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; […]

Top