Archiwum z dnia Kwiecień 1, 2020

Stanowisko wobec projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym – kolejne ułatwienie w fałszowaniu wyborów!

Stanowisko wobec projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym – kolejne ułatwienie w fałszowaniu wyborów!

I. Uwagi wstępne. 1 To jest nowa ustawa, która odnosi się do Kodeksu Wyborczego i powoduje niejako z zewnątrz, poprzez NOWĄ USTAWĘ, zmiany w regulacjach już sformułowanych w Kodeksie Wyborczym, do tej pory zarezerwowanych w ustawie Kodeks Wyborczy. Ta nowa ustawa powoduje także zmiany w pracy i regulacjach dotyczących samej Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura […]

Top