Archiwum z miesica Luty

Wójt Gminy Zamość podany do sądu za nieudostępnienie informacji publicznej. W tle ”niechciany” e-mail od wnioskodawcy

Wójt Gminy Zamość podany do sądu za nieudostępnienie informacji publicznej. W tle ”niechciany” e-mail od wnioskodawcy

Wójt Gminy Zamość odpowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie za nieudostępnienie informacji publicznej. Jeden z obywateli zawnioskował  w grudniu ub. roku o udostępnienie projaktu  protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy Zamość. Prosił też wójta o udostępnienie stanowisk odczytach na tej sesji przez radnych z klubu ” JEDNOŚĆ” oraz przez radną z Komisji Oświatowo – […]

Komu przeszkadza jawność płac nauczycieli? List otwarty Sieci Obywatelskiej Watchdog do Prezesa ZNP

Komu przeszkadza jawność płac nauczycieli? List otwarty Sieci Obywatelskiej Watchdog do Prezesa ZNP

W listopadzie 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, iż dyrektor jednej ze szkół powinien ujawnić imienną listę nauczycieli z informacją o ich wynagrodzeniu (II SAB/Lu 51/19). Dwa miesiące później wnioskodawca, będący wydawcą Wspólnoty Parczewskiej, opublikował tę listę na łamach swojej gazety. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego ostro skrytykował tę publikację, sugerując, że ujawnianie pensji […]

Nierespektowanie zarządzenia i regulaminu korzystania z tablic informacyjnych Gminy Zamość

Nierespektowanie zarządzenia i regulaminu korzystania z tablic informacyjnych Gminy Zamość

W dniu 28 lutego 2020 odbyła się sesja Rady Gminy Zamość. W punkcie interpelacje i zapytania radna Halina Szymańska ponowiła interpelację w sprawie oczyszczenia tablic informacyjnych z nadmiernych ilości ogłoszeń. Administratorem tablic jest Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. Poprzednią interelację radna Halina Szymańska złożyła na sesji Rady Gminy Zamość w dniu 30 stycznia 2020 […]

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Borowinie Sitanieckiej

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Borowinie Sitanieckiej

...Pytam, dlaczego Was wyklęto? Dlaczego za wrogów wzięto? Prawda z kłamstwem wygrała Choć wiele lat na to czekała W dniu 11 marca w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej  miał miejsce apel przygotowany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci często zwani Żołnierzami Niezłomnymi w ramach ruchu partyzanckiego, stawiali opór […]

Piętnowanie dzieci i młodzież za pamięć historyczną o holokauście Polskich Dzieci Zamojszczyzny przez hitlerowskie Niemcy?

Piętnowanie dzieci i młodzież za pamięć historyczną o holokauście Polskich Dzieci Zamojszczyzny przez hitlerowskie Niemcy?

Na podstawie zawiadomienia złożonego do prokuratury przez „Ogólnopolski Ruch Ateistyczno-Lewicowy w Szczecinie oraz Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych” w którym podnoszą , że charakter przedstawienia mógł propagować faszyzm, bo dzieci były przebrane w stroje funkcjonariuszy gestapo z elementami zawierającymi swastyki – wyjaśnia Magdalena Janik-Sobańska, szefowa Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie. – Drugi wątek dotyczył dorosłych osób z widowni, które mogły się wypowiadać o osobach ze […]

Zamość: Narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych

Zamość: Narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany oraz Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu serdecznie zapraszają na obchody narodowego dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych, które odbędą się w Zamościu 1 marca 2020 r. Program uroczystości: 9:45 – Zbiórka pocztów sztandarowych. 10:00 – Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych […]

O jawności wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość zdecyduje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

O jawności wynagrodzenia radnego Rady Gminy Zamość zdecyduje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Można sprawdzić ile zarabia radny ale nie w Gminie Zamość. Od kiedy na jakim stanowisku i z jakim wynagrodzeniem został zatrudniony w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej radny Piotr Najda zapytał jeden z miezkańców Gminy Zamość.  Kierownik Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej w udzielonej odpowiedzi tłumaczył, że „wynagrodzenie stanowi dobro osobiste pracownika chronione jest na mocy przepisów kodeksu cywilnego […]

23 lutego obchodzimy Dzień Bez Łapówki

23 lutego obchodzimy Dzień Bez Łapówki

Znane powiedzenie łapówkarzy brzmi: „Gdy przyjmujesz kopertę, to koperta musi stać, a nie leżeć”. 23 lutego, każdego roku, obchodzony jest Dzień Bez Łapówki. Dzień bez Łapówki to element corocznej polskiej akcji „Nie daję, nie biorę łapówek”, prowadzonej przez obywatelski ruch Normalne Państwo. Akcja jest skierowana przeciwko działaniom korupcyjnym w Polsce. Przez promocję „nie dawania”, oraz […]

Abp Lenga komentuje zakaz wypowiedzi nałożony przez bp. Meringa. Padają mocne słowa

Abp Lenga komentuje zakaz wypowiedzi nałożony przez bp. Meringa. Padają mocne słowa

Abp Jan Paweł Lenga odniósł się do informacji mówiących o nałożeniu na hierarchę zakazu wypowiedzi w mediach oraz publicznego sprawowania Mszy świętych, którego miał dokonać bp Wiesław Mering. Hierarcha z Kazachstanu podkreślił, że żadne oficjalne zakazy z Watykanu nie zostały na niego nałożone, dlatego te decyzje go nie wiążą. Dodał również, że obecnie w Kościele […]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 17 lutego 2020 roku w świetlicy UG Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom komisji przewodniczył radny Sylwester Dobromilski. W posiedzeniu komisji uczestniczyli radni, Wójt Ryszard Gliwiński, Z-ca dyrektora d/s administracyjno – społecznych, Skarbnik Maria Zajączkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy radny Wojciech Suchowicz. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia […]

Gmina Sułów wybuduje oczyszczalnie ścieków na posesjach prywatnych

Gmina Sułów wybuduje oczyszczalnie ścieków na posesjach prywatnych

Wójt Gminy Sułów informuje, że w dniach od 24 lutego do 02 marca 2020r. prowadzi zapisy osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych na zameldowanych na terenie Gminy Sułów do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ściekóww ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest […]

ŚZŻAK zaprasza na otwarcie sal ekspozycyjnych przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu.

ŚZŻAK zaprasza na otwarcie sal ekspozycyjnych przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu.

W dniu 20 lutego br. w Delegaturze LUW w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli Prezes ŚZŻAK O/Z – Poseł Sławomir Zawiślak, członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Z: Wiceprezes por. Andrzej Jaroszyński, Wiceprezes Marian Derkacz, Sekretarz Witold Marucha oraz członkowie Związku w osobach kpt. […]

Budżet Gminy Zamość 2020 roku

Budżet Gminy Zamość 2020 roku

Gminne wyzwania finansowo-gospodarcze są tematem wzmożonej publicznej dyskusji co najmniej od września ubiegłego roku. Rozpoczęły ją zebrania wiejskie. W ich trakcie podejmowane były decyzje o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2020 roku i wskazywano najważniejsze dla sołectwa zadanie inwestycyjne najbliższych lat. Kolejne trzy miesiące to czas projektowania budżetowego 2020 roku oraz decyzji o stawkach podatków lokalnych […]

XVII sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku

XVII sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku

Na 28 lutego 2020 roku Przewodniczący Rady Gminy Zamość zwołał XVII sesję Rady Gminy Zamość. Sesja odbędzie się w świetlicy wiejskiej  w Mokrem. Rozpoczęcie obrad o godz. 15.30. Radni pochylą się nad projektami uchwał m. in. w sprawie : uchwałą zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/250/2005 z dnia 5 października 2005r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod […]

Top