Archiwum z dnia Wrzesień 21, 2019

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość i skandaliczna wypowiedź wójta Ryszarda Gliwińskiego [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość i skandaliczna wypowiedź wójta Ryszarda Gliwińskiego [ VIDEO ]

W dniu 18 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej. Obradom przewodniczyła radna Anna Bartoń. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość. […]

Ruch Kontroli Wyborów przypilnuje prawidłowego przebiegu wyborów do Sejmu i Senatu

Ruch Kontroli Wyborów przypilnuje prawidłowego przebiegu wyborów do Sejmu i Senatu

Ruch Kontroli Wyborów szkoli członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania do zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu. Szkolenia dotyczą  praw i obowiązków członków komisji i mężów zaufania oraz przeciwdziałania fałszerstwom wyborczym. Aktualnie szkolenia takie odbywają się w gminie Grabowiec i gminie Zamość. Członkowie komisji wyborczych z terenu gminy Grabowiec uczestniczyli w szkoleniu, które […]

Top