Archiwum z dnia Maj 9, 2019

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 roku

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 roku

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), […]

Top