Archiwum z dnia Maj 5, 2019

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Zamość

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Zamość

W dniu 30 kwietnia 2019 roku Komisarz Wyborczy w Zamościu  wydał postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zamość. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem […]

Top