Archiwum z dnia Marzec 15, 2019

Mieszkaniec Gminy Zamość  jako jedyny z województwa lubelskiego zakwalifikował się do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Mieszkaniec Gminy Zamość jako jedyny z województwa lubelskiego zakwalifikował się do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji opublikowała listę osób, które zakwalifikowały się do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. W wyniku analizy zgłoszeń oraz w oparciu o rozmowy telefoniczne z osobami wybranymi na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniach komisja zaprosiła do uczestnictwa w Szkole Inicjatyw Strażniczych 20 osób. Zainteresowanie kursem przerosło  najśmielsze oczekiwania […]

Płoskie: Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej [ VIDEO ]

Płoskie: Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej [ VIDEO ]

W dniu 24 lutego 2019 roku mieszkańcy Płoskiego wybrali Sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję 2019 – 2024.  Jako kandydat na sołtysa został zgłoszony dotychczasowy sołtys Tadeusz Kostrubiec. W głosowani tajnym 104 mieszkańców głosowało za natomiast 4 osoby było przeciw zgłoszonej kandydaturze. Należy podkreślić, że sołtys Tadeusz Kostrubiec przedstawił wzorcowe sprawozdanie z pracy Sołtysa […]

Radni Gminy Zamość w Senacie RP

Radni Gminy Zamość w Senacie RP

Trzech Radnych z Gminy Zamość wzięło udział w konferencji nt. rolnictwa ekologicznego, która odbyła się 13 marca 2019 r. w Senacie RP w Warszawie. Delegacja Rady Gminy Zamość w składzie: przewodniczący Wojciech Suchowicz, wiceprzewodniczący Jacek Adamczuk i radny Tadeusz Kostrubiec, przyjęła zaproszenie zamojskiego senatora, Jerzego Chróścikowskiego, biorąc udział w konferencji „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny […]

VI sesja Rady Gminy Sitno: konflikt między radnymi i sołtysami

VI sesja Rady Gminy Sitno: konflikt między radnymi i sołtysami

W dniu 22 lutego 2019 roku odbyła się sesja Rady Gminy Sitno. Sesję zdominował konflikt pomiędzy radnymi a sołtysami. Przedmiotem sporu była uchwała podjęta przez Radę Gminy Sitno obniżająca inkaso sołtysów. W trakcie debaty sołtysi złożyli wniosek o obniżenie diet dla radnych.  W trakcie sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójt poinformował o złożeniu wniosku do KWP […]

Top