Archiwum z dnia Luty 27, 2019

Radny Henryk Łukaszczuk będzie sprawował nadzór nad sołtysem Henrykiem Łukaszczukiem [ VIDEO ]

Radny Henryk Łukaszczuk będzie sprawował nadzór nad sołtysem Henrykiem Łukaszczukiem [ VIDEO ]

W dniu 07 lutego 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej dla sołectwa Sitaniec Wolica. Zgłoszony został jeden kandydat. Mieszkańcy zgłosili jako kandydata na sołtysa Henryka Łukaszczuka – dotychczasowego sołtysa i jednocześnie radnego Rady Gminy Zamość.  W wyniku tajnego głosowania zgłoszony kandydat uzyskał 29 głosów za jeden przeciw. […]

Są kolejne miliony na drogi w województwie lubelskim

Są kolejne miliony na drogi w województwie lubelskim

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uczestniczył w naradzie wojewodów, która odbyła się w  siedzibie Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji. Spotkaniu przewodniczył minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Na spotkaniu z wojewodami obecni byli sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker i  minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podczas narady podsumowano pierwszy rok realizacji przez […]

Top