Archiwum z dnia Luty 13, 2019

Jak Urząd Gminy Zamość rozeznaje rynek w zakresie dostępności i ceny dwóch śmietników?

Jak Urząd Gminy Zamość rozeznaje rynek w zakresie dostępności i ceny dwóch śmietników?

W związku  z art. 5 ust.1 ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) przypominamy, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: – wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie  sanitarnym, porządkowym i technicznym. Czy samorząd Gminy Zamość realizuje to zadanie w przypadku terenu przy […]

Webinarium: “Jednostki pomocnicze w gminach miejskich – jaka jest ich rola i jak je wzmocnić?”

Webinarium: “Jednostki pomocnicze w gminach miejskich – jaka jest ich rola i jak je wzmocnić?”

W poniedziałek 25 lutego o 19:00 odbędzie się kolejne webinarium w ramach akcji Masz Głos. Tym razem tematem internetowego szkolenia będą jednostki pomocnicze w gminach miejskich. Jednostki pomocnicze gminy (np. dzielnice lub osiedla) mogą odgrywać w strukturze samorządu terytorialnego znaczącą rolę, pozwalając zaktywizować mieszkańców i umożliwiając im włączenie się w pracę na rzecz społeczności lokalnej. […]

Top