Wójt nie śpieszy się z odpowiedzą na wniosek redakcji

W lutym br. roku  redakcja zwróciła się z następującym wnioskiem do Wójta Gminy Zamość:

Do Wójt Gminy Zamość

W N I O S E K

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art.2 ust,1 i art.10 ust,1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do

informacji publicznej/Dz,U,Nr 112,poz,1198 z późn,zm/,zwracam się z prośbą o udostępnienie

informacji publicznej w zakresie;

wnoszę o wskazanie adresu elektronicznego strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość. W razie braku takiej strony, wnoszę o jej założenie i przesłanie jej adresu na adres redakcji.

Wójt pismem SAO.1431.6.2017 z dnia 16.02.2017 roku poinformował redakcję :

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [ data wpływu 09.02.2017 r.] dotyczący wskazania adresu elektronicznego Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, informuję że trwają działania mające na celu utworzenie strony BIP jednostki GOKGZ. Planowany termin uruchomienia i udostępnienia adresu wyżej opisanej strony nie powinien być późniejszy niż koniec kwietnia br.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem dotychczas korzysta z adresu BIP Gminy Zamość m.in. w kwestii publikowania Rejestru Umów zawartych przez jednostkę w 2017r, sprawozdań, zamieszczony również jest statut. Podobnie inne Jednostki Organizacyjne Gminy prowadzą obecnie działania mające na celu utworzenie własnych stron BIP.

W tym czasie GOK Gminy Zamość posiadał stronę natomiast brak było BIP-U.

W związku z tym, że podczas ostatniej sesji Rady Gminy Zamość Wójt stwierdził, że będzie musiał zatrudnić dodatkowe osoby aby odpowiedzieć na jeden wniosek mieszkańca, przypominamy, że BIP jest źródłem informacji dla mieszkańców jak również dla dziennikarzy.

BIP jest wygodnym sposobem udostępniania informacji. Jego zalety dla obywatela są oczywiste. Jego podstawowym walorem jest to, iż informacji w nim zawartych administracja nie ma obowiązku udostępniać na wniosek (art. 10 ust.1 ustawy). Oznacza to, że w sytuacji gdy pytanie dotyczy informacji, które znajdują się w BIP, urzędnik nie jest zobowiązany udostępniać żądanej informacji, powinien zainteresowaną osobę odesłać do Biuletynu. Oszczędza to  czas i papier.

 

Wójt od kwietnia nie udzielił informacji odnośnie adresu elektronicznego dla BIP Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem i związku z tym w dniu 13 października 2017 r. złożyliśmy pismo ponaglające.

Do Wójt Gminy Zamość

W nawiązaniu do pisma SAO. 1431.6.2017 z dnia 16 lutego 2017 roku wzywam do realizacji wniosku z dnia 07 lutego 2017 roku. Przypominam, że termin odpowiedzi na przedmiotowy wniosek w piśmie znak sprawy SAO. 1431.6.2017 został określony na koniec kwietnia 2017 roku. W uwagi na brak odpowiedzi na przedmiotowy wniosek wzywam do realizacji wniosku złożonego przez redakcję ”Wokół Zamościa”.

Oczekujemy na odpowiedź i mamy nadzieję, że Wójt w przyszłości poradzi sobie z udzielaniem odpowiedzi w określonym terminie bez dodatkowego zatrudnienia pracowników. Wystarczy aby w BIP -e zamieszczać informacje, które mogą być przydatne dla mieszkańców oraz mediów i nie będzie potrzeby tworzenia nowych etatów

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top