V sesja Rady Gminy Zamość: debata o obecnej sytuacji i przyszłości terenów lotniska Mokre

W dniu 28 lutego 2019 roku o godz.15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Jednym z najważniejszych i najbardziej gorących tematów będzie punkt dotyczący debaty obecnej sytuacji i przyszłości terenów lotniska Mokre. Przypominamy, że w ub. tygodniu w trakcie konferencji prasowej w siedzibie Starostwa Powiatu w Zamościu, Starosta Zamojski poinformował, że wysłał do Wójta Gminy Zamość pismo o odwołaniu darowizny. Wynika to z ustawy o gospodarce nieruchomościami i niewykorzystania w wyznaczonym terminie celu darowizny. Z uwagi na powyższe Przewodniczący Rady Gminy Zamość wystosował do Starosty Stanisława Grześko specjalne zaproszenie na obrady V sesji Rady Gminy Zamość. Ponadto w trakcie sesji radni pochylą się nad projektami uchwał:

1.Projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

2.Projektem uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Zamość

3.Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Zamość

4.Projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Debata o obecnej sytuacji i przyszłości terenów lotniska Mokre (Zamość EPZA)
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej
w zakresie zmiany dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Wysokie (na odcinku od km 1+000,00 do km 1+100,00)
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość na 2019 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Zamość
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Zamość
16. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
17. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
18. Informacja o pracy wójta.
19. Wnioski radnych.
20. Odpowiedzi na wnioski radnych.
21. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
23. Zakończenie sesji.

Komentarze do: “V sesja Rady Gminy Zamość: debata o obecnej sytuacji i przyszłości terenów lotniska Mokre

  1. Reginis

    Wójt obudził się z przysłowiową ręką w nocniku, a ja stawiam pytanie, czy ktoś wie ile ta fanaberia nas kosztowała? Pisząc nas, mam na myśli mieszkańców Gminy czyli podatników.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top