Ranking Gmin Lubelszczyzny

W dniu 6 grudnia 2018 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie ogłosili listę pierwszych 20 miejsc Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018, którego wyniki są oparte o dane statystyki publicznej za lata 2015-2017. Ocenie zostały poddane wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. 

WYNIKI RANKINGU GMIN LUBELSZCZYZNY 2018.
1 Głusk 62,9
2 Biłgoraj (gmina miejska) 61,8
3 Puchaczów 60,0
4 Tomaszów Lubelski (gmina miejska) 58,6
5 Konopnica 56,3
6 Puławy (gmina miejska) 55,0
7 Jastków 54,6
8 Łęczna 54,4
9 Mełgiew 54,2
10 Rossosz 53,4
11 Garbów 53,4
12 Wólka 52,4
13 Niemce 52,3
14 Nałęczów 52,3
15 Biała Podlaska 52,3
16 Konstantynów 52,2
17 Kazimierz Dolny 52,1
18 Puławy (gmina wiejska) 51,7
19 Janów Lubelski 51,4
20 Radzyń Podlaski (gmina miejska) 51,4

Lista wskaźników służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego:

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017)
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017)
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2015-2017)
4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2017 r.
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017)
6. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2017 r.
7. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2017 r.
8. Bezrobotni zarejestrowani na 1000 ludności w wieku produkcyjnym
9. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w 2017 r.
10. Średnioroczny przyrost naturalny na 1000 ludności (za lata 2015-2017)
11. Średnioroczne saldo migracji na 1000 ludności (za lata 2015-2017) – 2014-2017
12. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 2017 r.

źródło: www.frdl.lublin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top