Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ video ]

W dniu 20 grudnia 2018 roku w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej. W pracach komisji uczestniczyli radni przedmiotowej komisji, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz,  Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Inspektor d/s Komunalnych Konrad Dziuba. Obradami komisji kierowała radna Anna Bartoń.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie

 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

 • w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
  , dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość

 • w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok

 1. Sprawy bieżące.

 2. Zakończenie obrad.

Materiał filmowy z obrad Komisji Oświatowo – Społecznej :

 

 

Komentarze do: “Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ video ]

 1. wiewióra

  Mam nadzieję, że obniżenie godzin dydaktycznych oświatowej kadrze kierowniczej w naszej gminie wpłynie na podniesienie jakości pracy placówek. Dyrektorzy i kierownicy wolą być tylko administratorami. Rezygnują z bezpośrednich zajęć z uczniami. Przynajmniej kilku nauczycieli dostanie dodatkowe godziny. A i na oszczędości też jest szansa: niektórzy do tej pory długo pracowali po godzinach w swoich gabinetach, także w dni wolne od pracy. Pozytywnym skutkiem tej decyzji będzie więc obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.
  Czy zmiany w trakcie roku szkolnego są korzystne dla uczniów?
  Z uwagi na poziom usług edukacyjnych w naszej gminie coraz więcej rodziców kształci swoje dzieci w placówtach poza Gminą Zamość.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top