Inauguracyjna sesja Rady Gminy Zamość z nowym Przewodniczącym Rady Gminy

W dniu 21 listopada br. odbyła się I Sesja Rady Gminy Zamość kadencji 2018-2023. Po otwarciu pierwszej sesji nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego, obrady prowadził najstarszy wiekiem radny Wiesław Pośnik. Przed rozpoczęciem obrad Rady Gminy Zamość  odbył się niezwykły koncert w wykonaniu zespołu „Show Men” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Podczas sesji, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Franciszek Teodor Kłonica wręczył zaświadczenia o wyborze na radnych Gminy Zamość oraz wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu. Następnie po odczytaniu roty ślubowania wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie. Po przyjęciu procedury głosowania Rada Gminy Zamość w  głosowaniu tajnym dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym Rady został Wojciech Suchowicz, był jedynym kandydatem na to stanowisko i został wybrany jednogłośnie przez cały skład rady. Następnie wybrano Wiceprzewodniczących  Rady Gminy. Funkcje tą będą pełnić radny Jacek Adamczuk i radny Piotr Koczułap.

Kolejny punkt w porządku obrad to ślubowanie Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego.

Podczas sesji powołano cztery stałe Komisje Rady Gminy Zamość:

1. Komisję Rewizyjną w składzie:

Henryk Łukaszczuk – przewodniczący

Piotr Dołba – wiceprzewodniczący

Konrad Kitka

Anna Serafin

Beata Wichorowska

2. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

Tadeusz Kostrubiec – przewodniczący

Halina Szymańska – wiceprzewodnicząca

Konrad Kitka

Wiesław Pośnik

Krzysztof Gromek

3. Komisja Oświatowo – Społeczna

Anna Bartoń – przewodnicząca

Krzysztof Ostasz – wiceprzewodniczący

Piotr Najda

Edmund Hałasa

Michał Budzyński

Anna Serafin

Tadeusz Tarajko

Beata Wichorowska

4. Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu

Sylwester Dobromilski – przewodniczący

Mirosław Kołtun – wiceprzewodniczący

Wiesław Koczułap

Piotr Najda

Piotr Dołba

Piotr Koczułap

Tadeusz Kostrubiec

Jacek Adamczuk

 

Wkrótce materiał filmowy z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Zamość.

Od redakcji:  Prezydium Rady, Radnym oraz Wójtowi Gminy życzymy sukcesów w pracy na rzecz naszej lokalnej wspólnoty.

Nasza fotorelacja z dzisiejszej sesji :

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top