III sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego [ VIDEO ]

W dniu 28 stycznia 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie  odbyła się III sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. Uczestniczył w niej wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Najważniejszym punktem obrad była dyskusja w sprawie wniosków i opinii zgłoszonych do projektu budżetu oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2019 rok.

W porządku przebiegu sesji znalazły się również m.in. uchwały ustalające skład przedstawicieli  w komisjach, w Społecznych Radach placówek medycznych, uchwały dotyczące dróg w województwie lubelskim oraz na terenie Lublina, ustalające ich przebieg i utrzymanie czystości.

Podczas sesji ślubowanie złożył też nowy radny Ryszard Szczygieł, który na co dzień pracuje w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, jako doradca wojewody.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Ryszarda Szczygła.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa
Lubelskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetowej Sejmiku
Województwa Lubelskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i
Gospodarki Sejmiku Województwa Lubelskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Polityki Społecznej i Równego
Traktowania Sejmiku Województwa Lubelskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji
Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa Lubelskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i
Równego Traktowania Sejmiku Województwa Lubelskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Lubelskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok:
a) prezentacja projektu budżetu wraz z ewentualnymi poprawkami Zarządu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie
uchwały budżetowej,
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji Sejmiku o projekcie budżetu,
d) przedstawienie wniosków i opinii Komisji Budżetowej o projekcie budżetu, a także
opinii tej Komisji o wnioskach radnych i o wnioskach pozostałych komisji Sejmiku
zgłoszonych do projektu budżetu,
e) stanowisko Zarządu w sprawie wniosków i opinii zgłoszonych do projektu
budżetu,
f) dyskusja,
g) głosowanie nad wnioskami, o których mowa w § 13 ust. 3 uchwały Nr
XLVI/802/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 lipca 2010 r.
nieuwzględnionymi w poprawkach Zarządu oraz nad wnioskami, o których mowa
w tym przepisie, dotyczącymi zmian w projekcie budżetu, na których dokonanie
Zarząd wyraził zgodę w trakcie sesji budżetowej,
h) głosowanie nad uchwałą budżetową.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na
terenie województwa lubelskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg
wojewódzkich zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg
zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania
czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta
Biłgoraj, Miastu Biłgoraj.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości
oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec
Podlaski, Miastu Międzyrzec Podlaski.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
zarządzania drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości

Zapis video z obrad III sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego:

źródło: www.youtube.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top