III sesja Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 27 grudnia 2018 roku odbyła się III sesja Rady Gminy Zamość.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
9. Projekt uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
10. Projekt uchwały uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość
13. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok
14. Projekt uchwały w sprawie dopłat z budżetu Gminy Zamość do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zamość
16. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022
17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2019 rok
18. Informacja o pracy wójta.
19. Wnioski radnych.
20. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
22. Zakończenie sesji.

Na wniosek wójta pod obrady Rady Gminy Zamość został wprowadzony dodatkowy punkt 17a tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Zamość przy ul. Szczebrzeskiej 120.  W tym punkcie radny Krzysztof Ostasz dopytywał o drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanej przy ul. Szczebrzeskiej 120. Wobec mało precyzyjnych odpowiedzi na zadane pytania przez radnego Krzysztofa Ostasz podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości aż 6 radnych wstrzymało się natomiast 13 radnych było za. Podczas sesji kontrowersję wzbudziło również zapytanie radnego Krzysztofa Ostasz w punkcie dotyczącym – przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy. Radny Krzysztof Ostasz stwierdził, że radni nie otrzymali projektu protokołu z II sesji Rady Gminy. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie odczytania projektu protokołu z II sesji Rady Gminy. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za odczytaniem protokołu było 8 radnych, 6 radnych przeciw i 4 radnych, którzy wstrzymali się. Należy podkreślić, że radni którzy głosowali przeciwko odczytaniu protokołu albo nie czytali lub odczytali nie zwracając uwagi na liczby. 50 tys, 500 zł a chodziło o 500 tys. zł. Szkoda, że 6 radnych nie zwróciło uwagi na tak istotny błąd w projekcie protokołu z II sesji.

Ważnym elementem II sesji Rady Gminy Zamość było przyjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok. W głosowaniu nad przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, 17 radnych było za i dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Szczegóły o których piszemy w materiale filmowym:

Komentarze do: “III sesja Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

 1. Lipna sprawa

  Brawo za postawę dla pani sołtys z Mokrego. Nie dość, że przychodzi regularnie na każdą sesję to jeszcze podziękowała za tak spektakularną i poprawiającą komfort życia mieszkańców akcję „usunięcia odrastających gałęzi po wyciętych lipach”. To nic ,że wyżej wspomniane lipy to były de facto topole ale w takim natłoku obowiązków związanych z pełnioną przez panią funkcją sołtysa, taka drobna nieścisłość mogła się zdarzyć. Nie mniej jednak postawa godna podziwu. Powiedział bym nawet, że na medal.

  Reply
 2. Wiewióra

  A czy radni wiedzą kto i w jaki sposób wnosi poprawki do protokołu?
  Pan Wójt coś dopisuje (pewnie brakujące 000). Czy to zgodne z prawem?

  Reply
 3. Reginis

  Radny Ostasz miał rację. To Wójt z niewiadomych przyczyn parł na przegłosowanie czegoś co do końca nie jest jasne. Zakup tego budynku jest posunięciem słusznym, bo i cena dobra i budynek gminie się przyda. Natomiast pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a nie przy tego typu działaniach. Gdyby to były pieniądze prywatne Wójta, to dążył by do wyjaśnienia i prawnego zabezpieczenia drogi dojazdowej, a tak publiczna kasa i od razu jakoś łatwiej o beztroskę. Można było decyzję odłożyć na miesiąc i nic by się nie stało, a w tym czasie sprawę wyjaśnić. Oczywiście radni dali popis ignorancji, służalczości lub głupoty, zwłaszcza ci co się wstrzymali od głosu. Skoro nie mają zdania, to niech zwrócą diety za to posiedzenie, bo zmarnowali czas i pieniądze podatników. Po to zostaliście wynajęci przez mieszkańców żebyście to zdanie mieli, a jak nie możecie sobie wyrobić, to trzeba zadawać pytania i dążyć do informacji. Nic takiego nie zrobiliście – oddajcie kasę, może być na WOŚP.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top