Nagrania z sesji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ video ]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ video ]

W dniu 20 grudnia 2018 roku w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej. W pracach komisji uczestniczyli radni przedmiotowej komisji, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz,  Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Inspektor d/s Komunalnych Konrad Dziuba. Obradami komisji kierowała radna Anna Bartoń. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. […]

Gmina Zamość: posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu [ VIDEO ]

Gmina Zamość: posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu [ VIDEO ]

W dniu 07 grudnia 2018 roku radni z Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu odbyli swoje posiedzenie. W obradach komisji wzięli udział wójt Ryszard Gliwiński, inspektor d/s komunalnych Konrad Dziuba oraz skarbnik Maria Zajączkowska. Obrady komisji prowadził radny Sylwester Dobromilski.  Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Praca nad projektem budżetu gminy na […]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 03 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. W posiedzeniu komisji uczestniczyli radni z przedmiotowej komisji, wójt Ryszard Gliwiński oraz inspektor d/s komunalnych Konrad Dziuba. Posiedzenie komisji prowadziła radna Anna Bartoń. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Projekt budżetu gminy na 2019 rok Sprawy bieżące. Zakończenie […]

Nagranie z XLVI sesji Rady Gminy Zamość

Nagranie z XLVI sesji Rady Gminy Zamość

W dniu 27 czerwca 2018 roku w miejscowości Mokre odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Zamość. W trakcie sesji kolejny raz doszło do skandalicznej wypowiedzi  Anny Skorupki radnej Rady Gminy Zamość, która nie udzieliła odpowiedzi na skierowane do niej pytanie. Skandaliczną wypowiedź radnej z zadowoleniem przyjął przewodniczący Rady Gminy Zamość Józef Siemczyk.  Wójt Gminy Zamość […]

XLIV sesja Rady Gminy Zamość – kolejne pytania do wójta i kolejny raz niechęć do odpowiedzi [ VIDEO ]

XLIV sesja Rady Gminy Zamość – kolejne pytania do wójta i kolejny raz niechęć do odpowiedzi [ VIDEO ]

Seria pytań do wójta Ryszarda Gliwińskiego od mieszkańców i kolejny raz brak odpowiedzi, list mieszkańców Zawady w sprawie inwestycji kolejowych, inspektor d/s komunalnych Konrad Dziuba o tak zwanych organizatorach spotkań lokalnej społeczności z przedstawicielami rządu i parlamentu oraz informacja wójta Ryszarda Gliwińskiego o nieprawidłowościach w statutach sołectw Gminy Zamość po przeanalizowaniu zapisów przez służby prawne […]

XXXIX Sesja Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

XXXIX Sesja Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Zamość. Ze względów technicznych materiał filmowy prezentujemy z dużym opóźnieniem ale jest bardzo ciekawy. Podczas sesji radni przyjęli szereg uchwał m.in. – uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w m. Łapiguz, działka nr 105, […]

XL Sesja Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

XL Sesja Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 28 grudnia 2017 roku odbyła się XL Sesja Rady Gminy Zamość. Porządek obrad i zapis video XL Sesji Rady Gminy Zamość poniżej : Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Interpelacje radnych. 7. […]

O szukaniu haków na XXXVII sesji Rady Gminy Zamość [ video ]

O szukaniu haków na XXXVII sesji Rady Gminy Zamość [ video ]

27 września 2017 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokre odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie:  uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość w sprawie przeanalizowania przez Radę Gminy wszystkich wniosków złożonych do funduszu sołeckiego w 2015, 2016 roku. uchwałą w […]

Top